Skip to main content
Ship to Gaza Sverige tillsammans med Freedom Flotilla Coalition har 4 båtar som ska till Gaza i ett försök att bryta den omänkliga blockaden av Gaza i slutet av april. Två av båtarna är passagerarbåtar och en är en lastbåt. ”Handala” den fjärde båten åker från Oslo 1 maj och besöker flera hamnar i Sverige för att sedan åka vidare mot Europas hamnar, den beräknas vara
framme i Gaza senare i vår.

Vill du åka med den hela vägen med Handala till Gaza kan du anmäla intresse till crewing@shiptogaza.no Vill du åka enbart i Sveriges hamnar får du anmäla intresse till Ship to Gaza Sverige via info@shiptogaza.se Information om datum finns härVill du anmäla intresse till Freedom Flotilla Coalition båten som åker till Gaza från södra Europa redan i april kan du anmäla dig till den stora passagerarbåten här

Jea

Jea

Leave a Reply