Engagera dig i vårt arbete och bli medlem i vår organisation

Du är även mycket välkommen att engagera dig genom någon av lokalgrupperna runt om i Sverige.

Föreningen Ship to Gaza Sverige organiserar sig genom en styrgrupp och ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Den praktiska styrkan ligger dock hos lokalgrupperna runt om i landet. Kontakta oss för mer information om hur du engagerar dig!

Medlemsavgift:

Fullt betalande 100kr/år
Student/Pensionär 50kr/år

Bli medlem

Ship to Gaza är en gräsrotsrörelse. Vi behöver Din hjälp för att fortsätta arbetet med att bryta blockaden av Gaza.
Vill du hjälpa oss?

50 kr100 kr