Vi vill häva den inhumana blockaden av Gaza! Vi vill skapa en bättre värld för barnen i Gaza!

Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Ship to Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt med efterfrågade förnödenheter från Sverige via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza. I de hamnstäder som besöks arrangeras kulturella och opinionsbildande evenemang i samverkan med lokala organisationer. I Gaza administreras biståndsmottagandet av partipolitiskt oberoende organisationer.

Ship to Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Ship to Gaza är en del av Freedom Flotilla Coalition

Föreningen Ship to Gaza Sverige organiserar sig genom en styrgrupp och ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Den praktiska styrkan ligger dock hos lokalgrupperna runt om i landet.

Tillsammans räddar vi barnen i Gaza!

Din hjälp behövs

Vi behöver din hjälp för att bryta blockaden en gång för alla, och ge Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter och sin mänsklig värdighet. Över hela världen bildas nya grupper till stöd för Gaza, och vår koalition växer. Men vi står emot en av världens starkaste militärmakter. Det finns ingen stat som hjälper oss, utan allt bygger på att människor som du och jag drar sitt strå till stacken. Därför är varje bidrag, ekonomiskt eller ideellt arbete, oerhört värdefullt.

Det finns flera sätt att stödja vårt arbete, välj ett sätt som passar dig bäst.

Gåvobevis

Få gåvobevis att ge till dina släktingar, vänner och bekanta.
Donera pengar

Ge en gåva

Ge en gåva – Presenter som räddar liv
Så funkar gåvoshopen
Ge en julgåva

HANDLA I GÅVOSHOPEN

HANDLA I GÅVOSHOPEN
Ge en gåva – Presenter som räddar liv
Så funkar gåvoshopen
Handla i Gåvoshoppen

Bli medlem

Engagera dig i vårt arbete och bli medlem i vår organisation.
Du är även mycket välkommen att engagera dig genom någon av de många lokalgrupperna runt om i Sverige.
Bli medlem