Ordförande har ordet

Många frågar sig varför vi reser mot Gaza och försöker bryta blockaden av Gaza. Svaret är väldigt enkelt, vi gör detta för att våra vänner i Gaza efterfrågar det. De ser värdet av den uppmärksamhet våra blockadbrytarresor skapar. Vi reser för att visa att vi ser dem, att de inte är glömda. De väntar förtröstansfullt på stranden – även om både de och vi vet att den israeliska marinen kanske åter igen bryter mot internationell rätt och kapar våra båtar på internationellt vatten.

  • Vi gör detta för att det är 15 år sedan som den israeliska militären med full kraft attackerade den internationella humanitära flottiljen och dödade nio obeväpnade människor. Då fördömdes unisont Israels attack och blockaden mot Gaza. Idag är det värre än någonsin. FN har i en rapport beskrivit Gaza som obeboeligt år 2020.
  • Vi gör detta för att aldrig kan konkurrera med stora organisationer som Röda korset. FN eller Oxfam vad gäller ekonomiskt stöd till Gaza. Det vi kan göra är något som de inte gör – använda våra medel för att bryta den illegala blockaden – igen.

Många frågar sig också varför vi Ship to Gaza Sverige utmanar den israeliska blockaden till sjöss. Internationella civilsamhällsorganisationer har utmanat den olagliga israeliska land- och marinblockaden i Gaza på olika sätt i många år. Medan andra organisationer har fokuserat på att utmana landblockaden, utmanar vi Ship to Gaza den israeliska blockaden till sjöss för att uppmärksamma de effekter som detta har på palestinska människor i Gaza, som t. ex för palestinska fiskare i Gaza, som ofta skjuts av den israeliska flottan när de försöker försörja sina familjer och den allmänna befolkningen.

  • Våra båtar beger sig från olika hamnar och vidare på internationellt vatten vill vi nå Gazas hamn och häva blockaden och bryta tystnaden om situationen och den instängda befolkningen i Gaza.

Situationen för palestinierna förvärras år in och år ut med en politik som avser att underminera det palestinska folkets existens. I Gaza är över 50 procent av befolkningen barn. De som är äldre än 9 år har redan fått genomlida tre krig och många lider av posttraumatiskt stressyndrom. Gaza är blockerat till havs och på land. Denna några få mil långa landremsa med två miljoner människor som lever under en brutal blockad där Israel styr allt.

  • Vi är förenade i övertygelsen om att palestinierna i Gaza måste bli fria och att de behöver oss, vi vill visa världen att Gazas befolkning inte är bortglömd, inte minst kvinnorna och barnen som varje dag tvingas leva under en fasansfull ockupation.Vi ger inte upp förrän Gaza är fritt. För att åstadkomma fred, respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt är ett krav också att Israel omedelbart upphör med den illegala militära ockupationen av Västbanken och östra Jerusalem.

Vi kommer att segla mot Gaza igen och hoppas att Sveriges regering på riktigt utvecklar vad erkännandet av Palestina betyder i konkret handling. Ett minimum vore att fördöma staten Israels blockad av Gaza, ockupationen av Västbanken.

Vi gör detta för att barnen i Gaza behöver vår hjälp!

– Nästan 70% av folket i Gaza saknar livsmedel.
– Sjukhus i Gaza har mindre än en månads leverans av viktiga mediciner.
– Nästan hälften av arbetskraften är arbetslös.
– 97% av vattnet i Gaza är odrickbart.

Var med du också och hjälp oss att häva blockaden av Gaza

Donera
Bli medlem
– Stödja STG och uppmärksamma situationen i Gaza.

Jeannette Escanilla
Ordförande Ship to Gaza Sverige

Kontakt

Debattartiklar och annan medverkan från Ship to Gazas ordförande:

För mer information:

Länkar till sidor: Palestina och Palestina-Gaza
Följ oss på Instagram, Facebook, Youtube, Twitter