Skip to main content

1a juni 2020 skickade Ship to Gaza ett brev till utrikesminister Ann Linde angående hur den israeliska ockupationsmakten fullkomligt ignorerade den kritiska hälsosituationen i Gaza under Coronaepidemin. Vi har nu fått ett svar, där hon bl.a. säger: ”jag (har) varit tydlig med att en israelisk annektering av Västbanken vore ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett hot mot tvåstatslösningen”. 
Vidare påpekar Linde: ”Planerna på annektering bör dras tillbaka permanent. Vägen framåt är återupptagna och meningsfulla fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina som leder till slut på ockupationen och en lösning med två stater i fred och säkerhet baserad på folkrätten.”

Ship to Gaza välkomnar detta avståndstagande från den israeliska ockupationsmaktens annekteringsplaner.

Vad gäller covid-19 och hälsosituationen säger sig Ann Linde vara medveten om den aktuella ökade spridningen i Gaza och den undermåliga lokala sjukvården som hon menar nu kommer att ställas under hårt tryck. Hon hänvisar till att det internationella samfundet måste fortsätta att stödja Gaza via FN-organ och WHO utan att själv ge uttryck för aktiva svenska initiativ i frågan.​

Och vi beklagar att Ann Linde inte besvarade våra egentliga frågor;

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att värna demokratiska och mänskliga rättigheter för befolkningen i Gaza? 
Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att förhindra att coronapandemin får utvecklas till en katastrof för palestinierna i Gaza?
 Vad kan Sverige göra för att Gazas befolkning ska slippa att terroriseras, och i stället får möjlighet att utveckla sitt samhälle?

Ship to Gaza
/Genom
Jeannette Escanilla,
ordförande