Skip to main content

Ann Linde tar avstånd från den israeliska annekteringspolitiken

1a juni 2020 skickade Ship to Gaza ett brev till utrikesminister Ann Linde angående hur den israeliska ockupationsmakten fullkomligt ignorerade den kritiska hälsosituationen i Gaza under Coronaepidemin. Vi har nu fått ett svar, där hon bl.a. säger: ”jag (har) varit tydlig med att en israelisk annektering av Västbanken vore ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett hot mot tvåstatslösningen”. 
Vidare påpekar Linde: ”Planerna på annektering bör dras tillbaka permanent. Vägen framåt är återupptagna och meningsfulla fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina som leder till slut på ockupationen och en lösning med två stater i fred och säkerhet baserad på folkrätten.”

Ship to Gaza välkomnar detta avståndstagande från den israeliska ockupationsmaktens annekteringsplaner.

Vad gäller covid-19 och hälsosituationen säger sig Ann Linde vara medveten om den aktuella ökade spridningen i Gaza och den undermåliga lokala sjukvården som hon menar nu kommer att ställas under hårt tryck. Hon hänvisar till att det internationella samfundet måste fortsätta att stödja Gaza via FN-organ och WHO utan att själv ge uttryck för aktiva svenska initiativ i frågan.​

Och vi beklagar att Ann Linde inte besvarade våra egentliga frågor;

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att värna demokratiska och mänskliga rättigheter för befolkningen i Gaza? 
Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att förhindra att coronapandemin får utvecklas till en katastrof för palestinierna i Gaza?
 Vad kan Sverige göra för att Gazas befolkning ska slippa att terroriseras, och i stället får möjlighet att utveckla sitt samhälle?

Ship to Gaza
/Genom
Jeannette Escanilla,
ordförande

Leave a Reply