Skip to main content

Öppet brev till Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet – Sveriges regering

Sverige måste kräva att medicinsk utrustning kommer in i Gaza.

Situationen för befolkningen i Gaza är mycket bekymmersam. Hälsoväsendet är fullständigt kört i botten efter 13 år av blockad och stora utmaningar med att ta hand om sårade efter Israels ständiga attacker på civila personer. Sjukhusens utrustning är nedsliten till följd av blockaden. Det rapporteras om desperat brist på utrustning och läkemedel för att möta Covid-19 pandemin, exempelvis finns det endast 60 respiratorer för en befolkning på 2 miljoner invånare. Generellt är hälsotillståndet dåligt. Många lever under mycket svåra förhållanden i ett av världens mest tättbefolkade områden. Om Covid-19 sprider sig i området kommer den att drabba många. Rapporter har kommit att allt fler nu smittas och det första dödsfallet har registrerats.

Israels försvarsminister Naftali Bennett har uttalat att tillgången till medicinsk utrustning för Gazas befolkning är betingad av att Hamas skulle göra eftergifter i en konflikt om fångutväxling mellan Israel och Hamas. Han hävdade att Gazas och Israels humanitära behov hängde samman och inte kan lösas oberoende av varandra.

Den fjärde Geneve-konventionens artikel 56 påvisar dock förpliktelser om att säkra nödvändiga förutsättningar för att bekämpa smittsamma sjukdomar och epidemier. Följaktligen måste Israel leva upp till sina rättsliga och moraliska förpliktelser att hjälpa det palestinska hälsoväsendet – i Gaza och på Västbanken – både med att bekämpa pandemin, och att sörja för att de patienter som har behov av sjukhusbehandling, som inte är tillgänglig i Gaza, får det.

Ship to Gaza Sverige uppmanar utrikesministern att ställa krav på Israel att man uppfyller sina förpliktelser och tar ansvar för palestinierna i Gaza och på Västbanken i den utmaning som Covid-19 pandemin utgör.

Till bilden hör också att Israel inte bara hindrar att nödvändiga läkemedel och utrustning kommer in i Gaza utan att man även under april månad har sprutat växtgift från flyg (5april) för att ödelägga planteringar i Gaza. Vidare besköts under perioden 26 mars till 9 april fiskebåtar vid 10 olika tillfällen. Fiskare har blivit sårade, fiskegarn beslagtagna och en fiskebåt har blivit förstörd. Israel har i åratal hållit på med terror av detta slag. Det kan nämnas att gränsen för fiskerizonen har ändrats 22 gånger mellan mars 2019 och mars 2020.
Under perioden 26 mars till 8 april registrerades 18 episoder av beskjutning av bönder som bedriver jordbruk inom området.

På UD:s hemsida skriver utrikesministern att:

”När allt fler demokratier utmanas världen över måste Sverige fortsatt vara en stark och respekterad röst för fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vår utrikespolitik ska bidra till att i samarbete med andra stärka tryggheten och säkerheten, i vårt närområde och globalt. Det är så vi värnar grundläggande demokratiska rättigheter och gemensam säkerhet världen över.”

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att värna demokratiska och mänskliga rättigheter för befolkningen i Gaza?

Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att förhindra att Covid-pandemin får utvecklas till en katastrof för palestinierna i Gaza?

Vad kan Sverige göra för att Gazas befolkning ska slippa att terroriseras, och i ställer får möjlighet att utveckla sitt samhälle?

Vi ser fram emot utrikesministerns svar
Ship to Gaza, Sverige
/genom
Jeannette Escanilla
Ordförande
Sverige, 1 juni 2020

Svaret från utrikesministern finner du här