Skip to main content

Befolkningen i Gaza står inför en katastrof när covid-19 nu sprids i det tättbefolkade området. Sjukhusen lider brist på utrustning och det saknas läkemedel som en konsekvens av Israels blockad. Nu måste Sveriges regering kräva att medicinsk utrustning släpps in. Det skriver Jeannette Escanilla, ordförande i Ship to Gaza i ett öppet brev till utrikesminister Ann Linde.

Situationen för befolkningen i Gaza är mycket bekymmersam. Hälsoväsendet är fullständigt kört i botten efter 13 år av blockad och stora utmaningar med att ta hand om sårade efter Israels ständiga attacker på civila personer. Sjukhusens utrustning är nedsliten till följd av blockaden. Det rapporteras om desperat brist på utrustning och läkemedel för att möta covid-19 pandemin, exempelvis finns det endast 60 respiratorer för en befolkning på 2 miljoner invånare.  Generellt är hälsotillståndet dåligt. Många lever under mycket svåra förhållanden i ett av världens mest tättbefolkade områden. Om covid-19 sprider sig i området kommer den att drabba många. Rapporter har kommit om att allt fler nu smittas och det första dödsfallet har registrerats.

Jeannette Escanilla
Du kan läsa hela debattartikeln här