Skip to main content

Internationella Freedom Flotilla Coalition (FFC), som Ship to Gaza Sverige är en del av,  seglar med flera fartyg i mitten av april! Med sig har de 5500 ton humanitär hjälp och hundratals människorättsobservatörer från många olika länder som kommer utmana Israels pågående olagliga blockad av Gazaremsan. Det här är ett nöduppdrag då situationen i Gaza är akut. Svält pågår och barn och vuxna har redan dött av den israeliska regeringens politik som medvetet svälter ihjäl den palestinska befolkningen. Situationen är ödesdiger och tiden är knapp när experter nu förutser att fler kommer att dö av svält och sjukdomar än att dödas av bombningarna.

Att leverera humanitär hjälp till palestinierna i Gaza är akut men ändå inte tillräckligt. Vi behöver stoppa Israels olagliga och dödliga sjöblockad samt Israels totala kontroll över Gaza. Att låta Israel kontrollera hur mycket hjälpsändningar som kommer fram till befolkningen är som att låta räven vakta hönshuset. Det är precis vad det internationella samfundet tillåter genom att vägra sanktionera Israel och vägra motsätta sig deras folkmordspolitik. Det krävs mer för att försäkra att hjälpsändningar når den fängslade och belägrade befolkningen.

Hjälpkorridoren via Cypern, USA:s flytande hamnprojekt och de symboliska hjälpsändningarna som släpps via luften är alla distraktioner. Faktum är att dessa är otillräckliga och låter Israel fortsätta styra vilken typ av hjälp som når det palestinska folket. Samtidigt hindrar Israel tusentals lastbilar fulla med hjälpsändningar från att ta sig in via gränsövergångarna.
Den 26 januari i år beslutade Internationella domstolen i Haag (ICJ) att: ”Staten Israels är fortsättningsvis bundna till att följa sina skyldigheter i folkmordskonventionen vilket innebär skyldigheten att upprätthålla palestiniernas säkerhet på Gazaremsan”. Den 28 mars i år följde ICJ upp och beordrade ytterligare preventiva åtgärder vilket inkluderade ett krav på att Israels trupper slutar hindra leveranser av akuta nödhjälpsändningar till befolkningen i Gaza.

Israel har länge bortsett från sitt ansvar att som ockupationsmakt se till palestiniernas hälsa och välstånd i Gaza och på Västbanken. Nu ägnar Israel sig åt ett fullskaligt folkmord i Gaza och använder svält som ett krigsvapen. Israels militära och politiska ledare har upprepande gånger förklarat sin avsikt att kollektivt straffa hela Gazas befolkning, bland annat genom att förvägra dem mat, vatten, och annan livsnödvändig hjälp.

”Medan våra regeringar misslyckas i att leda i dessa akuta humanitära instanserna måste gräsrotsorganisationer ta ledarskapet och agera, när regeringar misslyckas, seglar vi!” uttrycker Ismail Moola från Sydafrikas Palestine Solidarity Allience.

Freedom Flotilla Coalition är en partipolitiskt obunden internationell koalition av mänskliga rättighetskampanjer. Sedan 2010 har FFC seglat med målet att bryta sjöblockaden av Gaza, i solidaritet med det palestinska folkets skrik för frihet och jämlikhet. Våra direktaktionsuppdrag, som utgår från vår ickevåldsprincip, stödjer och hedrar värdigheten och mänskligheten hos det palestinska folket. Detta gör vi genom att arbeta med partnerorganisationer från civilsamhället snarare än med partier, fraktioner, eller med regeringar.

I Ship to Gaza Sverige gör vi oss i ordning för att  segla med båten ”Handala” till Gaza tillsammans med FFC. I maj kommer Handala till svenska hamnar på Västkusten och till Malmö för att demonstrera mot Israels deltagande i Eurovision Song Contest.

Följande hamnar i Sverige får besök av Handala i maj:
Lysekil 3 maj
Göteborg 4 maj
Halmstad 6 maj
Helsingborg 7 maj
Malmö 8 maj
Information om varje event i Sverige kommer att finnas på vår hemsida www.shiptogaza.se
Information om de internationella fartygen besök https://freedomflotilla.org/2024/04/04/civilian-aid-flotilla/

Vid frågor
Ship to Gaza Sweden
info@shiptogaza.se
www.shiptogaza.se
https://freedomflotilla.org/media-contacts/

 

Jea

Jea

Leave a Reply