Skip to main content
Pressmeddelande

Ship to Gaza Sverige seglar igen! Vi gör detta tillsammans med internationella Freedom Flotilla Coalition för att vi inte kan acceptera Israels blodiga våld mot palestinierna i Gaza.

Efter 6 månader av ett brutalt folkmord på palestinierna i Gaza kan vi se ett ljus i mörkret. Vi välkomnar säkerhetsrådet i FN som godkände en Gazaresolution med övervägande majoritet om omedelbart eldupphör.Att den illegala blockaden upphävs är nästa steg och en förutsättning för ett fritt Gaza och för möjligheten att palestinierna i Gaza får bygga upp sina liv. Humanitär hjälp måste släppas in för att människor ska få den hjälp de behöver. I Gaza ser de värdet av den uppmärksamhet som våra blockadbrytarresor skapar. Vi reser för att vi ser dem, för att de inte är glömda. För att ockupationen och det blodiga folkmordet i Gaza måste få ett slut!

Vi seglar från Oslo torsdagen 2 maj med vår båt Handala och kommer till Sverige och hamnarna: Lysekil 3 maj, Göteborg, 4 maj, Halmstad, 6 maj, Helsingborg, 7 maj och Malmö 8 maj för att därefter resa vidare mot Köpenhamn och södra Europa, och sista sträckan till Gaza.

Sveriges regering är medskyldig till folkmordet och det är dags att se palestinierna som människor och agera utifrån konventionerna för mänskliga rättigheter, krigsbrott och folkrätt som man ställt sig bakom.

Vi anser också att det efter den senaste FN-resolutionen vore rättvist för palestinierna att med all kraft ta ställning och förbjuda Israels deltagande i Eurovision Song Contest.

Vi seglar igen mot blockaden. Hela världens solidaritetsrörelse för Palestina måste fortsätta höja sina röster, på gator och torg, tills Palestina är fritt.

–    Palestinier i Gaza måste räddas och världen visa sitt stöd mot Israels ockupation och folkmord. Rättvisa för palestinier! Säger Jeannette Escanilla, ordförande

–    Efter en oerhört mörk höst och vinter i Gaza seglar Ship to Gaza Sverige igen för att bringa hopp och visa vårt orubbliga stöd för det palestinska folket. Blockaden måste upphöra! Säger Jonatan Michaneck, styrelseledamot.

Donera en valfri summa
Vill du åka med oss som besättning? Kontakta oss på crewing@shiptogaza.no
Vill du segla med oss som passagerare enbart i Sveriges hamnar? kontakta oss!

Är du journalist och vill du komma i kontakt med oss? kontakta oss på info@shiptogaza.se

Vid frågor
Ship to Gaza Sweden
info@shiptogaza.se
www.shiptogaza.se

Jea

Jea

Leave a Reply