Skip to main content

Pressmeddelande
Idag har Ship to Gaza Sverige lämnat in en polisanmälan gällande de misstankar om olovlig underrättelsverksmahet och misstänkt sabotage, i samband med försöket att bryta blockaden av Gaza sommaren 2018, och som framkommit genom de artiklar som Dagens ETC granskning publicerat.

Vid frågor:
Ship to Gaza Sverige
info@shiptogaza.se
Jea

Jea

Leave a Reply