Skip to main content

Rättvisa för Gaza/Palestina – Uteslut Israel från Eurovision! Skriv under!
Ship to Gaza Sverige kräver – Uteslut Israel från Eurovision!

Till European Broadcasting Union (EBU)
Palestinierna i Gaza står för närvarande inför en allvarlig risk för folkmord med för närvarande minst 26 000 mördade . Internationella domstolens (ICJ) interimistiska beslut fann troliga skäl till att Israel begår åtminstone några av de brott som folkmordskonventionen omfattar. Israel fortsätter att döda civila, däribland journalister och barn i en aldrig tidigare skådad omfattning. Ledande människorättsorganisationer och FN understryker att detta är katastrof som saknar motstycke bara under denna korta tid

Innan den 7 oktober 2023 har flera FN-rapportörer och människorättsorganisationer uppmanat internationella samfundet att införa sanktioner mot Israel till följd av den apartheid som bedrivs gentemot palestinierna och Israels systematiska överträdelser av internationell lag.

Trots detta anser European Broadcasting Union (EBU) att Israel ska få tävla i Eurovision Song Contest eftersom att Eurovision inte ska påverkas av politik. EBU valde att utesluta Ryssland från Eurovision år 2022 till följd av Rysslands ockupation av Ukraina. Medlemsländerna har ett rättsligt ansvar att använda alla tänkbara verktyg för att stärka skyddet av civila och efterlevnaden av internationell humanitär rätt. Alla länder som anslutit sig till folkmordskonventionen har ett ansvar att förebygga folkmord.

Att låta Israel delta visar återigen de dubbla måttstockarna i att internationella lagar bara gäller när det passar. De länder som fortsätter supporta och normalisera Israels folkmord är delaktiga i detta brott och undergräver det internationella rättssystemet. Den starkes rätt får inte gå före folkrätten. Aldrig igen för någon. Uteslut Israel från Eurovision!

Visa ditt stöd för Gaza – Skriv under här!

Ship to Gaza Sverige

Varför är det viktigt?

Att låta Israel delta visar återigen de dubbla måttstockarna i att internationella lagar bara gäller när det passar. De länder som fortsätter supporta och normalisera Israels folkmord är delaktiga i detta brott och undergräver det internationella rättssystemet. Den starkes rätt får inte gå före folkrätten. Aldrig igen för någon. Uteslut Israel från Eurovision!

Tillsammans för rättvisa – För Palestinas befrielse!

Jea

Jea

Leave a Reply