Skip to main content

Pressmeddelande
Akut aktion för att RÄDDA GAZA

För att möta de ofattbara behoven i Gaza tillkännager Ship to Gaza Sverige sitt deltagande i den internationella kampanjen för att rädda Gaza. Som en del av Freedom Flotilla Coalition går vi samman med organisationer i Mellanöstern för att sponsra ett antal lastfartyg med medicinska och humanitära förnödenheter till befolkningen i Gaza.

Eftersom situationen under det pågående folkmordet i Gaza är så allvarlig har Freedom Flotilla Coalition – där Ship to Gaza Sverige är medlem – startat ett samarbete med International Committee for Breaking the Siege on Gaza, och Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

Samarbetet går ut på att fartyg kommer att avsegla så snart som möjligt och förhoppningsvis före slutet av december 2023 när medicinsk utrustning och förnödenheter har köpts in och lastats på fartygen.

Vi behöver dina donationer för att köpa dessa förnödenheter och för att driva fartygen.
Vänligen donera här och märk donationen RÄDDA GAZA.

Det kommer att finnas möjlighet för ett begränsat antal passagerare att komma ombord på fartygen. I första hand behöver vi sjukvårdskunniga och arabisktalande fredsaktivister med på resan.

Är du intresserad att delta? Ansök om att bli passagerare och mejla oss så kontaktar vi dig.

Deltagande organisationer kommer från Turkiet, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Norge, Sydafrika, Spanien, Sverige, USA, Australien och Frankrike. Intresset är stort från Afrika och Asien.

Syftet är både att bryta den olagliga blockaden av Gaza genom att båtarna öppnar upp mot Medelhavet och att bidra till den akuta vården av de 100 000-tals palestinier – varav en stor del barn – som skadats i Israels attacker.

Inga våldshandlingar från medresenärer kommer att accepteras.

Ship to Gaza Sverige
12 december 2023

 

 

Jea

Jea

Leave a Reply