Skip to main content

Solidaritetsuttalande från Ship to Gaza Sverige till universitetsstudenter!

Ship to Gaza Sverige ger sitt starka stöd till studenter och personal vid universitet över hela Sverige som modigt förespråkar ett slut på universitetens medverkan i Israels folkmord i Gaza.

I årtionden har palestinierna i Gaza utstått de förödande effekterna av Israels olagliga blockad som har berövat dem deras grundläggande rättigheter och nödvändigheter. Under de senaste åtta månaderna har lidandet intensifierats när Israels kontroll skiftat från blockad till bombningar, invasion, svält och förstörelse på apokalyptisk nivå.

Priset för Israels barbariska aggression har varit katastrofalt: Fler än 35 000 palestinier har dödats, varav nästan hälften är barn. Fler än två miljoner har tvingats fly sina hem och det råder akut brist på tillgång till sjukvård.

Vi lovordar de ansträngningar som görs av studenter i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg, Växjö, och Lund. Runt om i världen leder studenter en icke-våldsprotest mot sina institutioners medverkan i Israels apartheid och folkmord på det palestinska folket. I andra länder har polisen och universiteten svarat med våld och studenter och personal har drabbats av repressalier. Hur utvecklingen blir i Sverige kvarstår att se.

Genom historien har studenter gått i spetsen för rörelser för frigörelse och social förändring. De modiga och principfasta handlingar som dagens studenter utför bidrar även till Palestinas frigörelse. De krafter som konspirerade för att tysta och förtrycka dem kommer att ställas till svars för sina handlingar.

Ship to Gaza ställer sig bakom studenternas krav om avyttring från företag som tjänar på ockupationen av Palestina. Vi uppmanar universiteten att lyssna på sina studenter i deras kamp för rättvisa.

Vi hyllar studenterna, och ger vårt orubbliga stöd till deras kamp.

/Styrelsen
Ship to Gaza Sverige

 

 

Jea

Jea

Leave a Reply