Skip to main content
Till Sveriges regering
Statsminister Ulf Kristersson
Utrikesminister Tobias Billström
Utrikesdepartementet

(English, arabiska, spanska, arabiska below –  abajo)

Gaza, ett av världens mest tätbefolkade områden med en yta mindre än Stockholms innerstad, har bombats intensivt sedan den 7 oktober. Över 8000 har dött och tiotusentals är skadade. Hälften av befolkningen – drygt en miljon personer – är barn under 15 år. FN redovisar att av de mer än 8000 döda är 70% kvinnor och barn. Denna massaker är en del av ett pågående folkmord.

Sedan 2008 har Ship to Gaza Sverige kämpat för, och vi fortsätter kämpa för, att Israels ockupation av Palestina och blockad av Gaza ska upphöra. Ockupationen har pågått i många decennier, och Gazas befolkning har varit under blockad i nästan 16 år. För Gazas del innebär det exempelvis att Israel kontrollerar gränsövergångarna och tillgången på vatten och el. Från och med Hamas attack den 7 oktober i år har Israel stängt av vattnet, elen och alla möjligheter att komma ut eller in. Samtidigt har Israel bombat Gaza med en högre intensitet än någonsin, och flera tusen barn har dödats.

Av västvärldens medierapportering kan man få bilden av att historien började 7 oktober 2023. Inget kan vara mer fel. För att citera FN:s generalsekreterare Guiterrez; “Inget av detta uppstår i ett vacuum”. Sedan 1967 har Israel ockuperat Palestina. I flera decennier har Israel stulit land, byggt bosättningar, rivit palestinska hus och systematiskt fördrivit palestinier. Detta skapar naturligtvis motstånd. Det finns fler exempel i historien där förtryckta folk kämpat mot förtryck, mördande och för frihet och lika mänskligt värde. Irland, Sydafrika, Västsahara och Vietnam är bara några exempel. Det palestinska folket har alltsedan Nakba, katastrofen, 1948 varit utsatt för etnisk rensning, systematiskt dödande, förtryck och förnedring. Ur detta uppstår Palestinas frihetskamp.

Det finns inget som ursäktar dödande av civila, av någon part, något som varit vardagsmat för palestinierna i 75 år. Den israeliska premiärministern Netanyahu har nu också öppet deklarerat att han förordar folkmord med hänvisning till religiösa skrifter. Något som många av oss vetat men som nu världen också får ta del av.

Ship to Gaza Sverige kräver att Israel omedelbart upphör med attackerna på Gaza, häver blockaden av Gaza och ockupationen av Västbanken.

– Vi kräver att Sveriges regering och utrikesminister Tobias Billström agerar för att stoppa Israels mördande av civila
palestinier.
– Vi kräver att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställs inför den Internationella brottsmålsdomstolen, ICC, i Haag.
Han bör anklagas för folkmord.
– Vi kräver att världens regeringar ingriper och stoppar Israels pågående folkmord på palestinier.
– Vi kräver att det omedelbart släpps in humanitära förnödenheter till civilbefolkningen i Gaza
Ship to Gaza Sverige
Stockholm, 31 oktober 2023
(Detta uttalandet har skickats till Till Sveriges regering, Statsminister Ulf Kristersson; Utrikesminister Tobias Billström; Utrikesdepartementet och PM till media)
…………………………………….
To the Swedish government
Prime Minister Ulf Kristersson
Minister for Foreign Affairs Tobias Billström
Ministry of Foreign Affairs

Statement from Ship to Gaza Sweden

Gaza, one of the world’s most densely populated areas with an area smaller than Stockholm’s inner city, has been under intense bombing since 7 October. Over 8000 people have died and tens of thousands have been injured. Half of the population – more than one million people – are children under the age of 15. The UN reports that of the more than 8000 dead, 70% are women and children. This massacre is part of an ongoing genocide.

Since 2008, Ship to Gaza Sweden has fought, and continues to fight, for an end to Israel’s occupation of Palestine and blockade of Gaza. The occupation has been going on for many decades, and the population of Gaza has been under blockade for almost 16 years. For Gaza, this means, for example, that Israel controls the border crossings and access to water and electricity. Since the Hamas attack on 7 October this year, Israel has cut off water, electricity and all means of entry and exit. At the same time, Israel has been bombing Gaza with unprecedented intensity, killing thousands of children.

Western media reporting gives the impression that history began on 7 October 2023. Nothing could be more wrong. To quote UN Secretary General Guiterrez; ”None of this happens in a vacuum”. Since 1967, Israel has occupied Palestine. For decades, Israel has been stealing land, building settlements, demolishing Palestinian houses and systematically displacing Palestinians. This naturally creates resistance. There are more examples in history where oppressed people have fought against oppression, murder and for freedom and equal human dignity: Ireland, South Africa, Western Sahara and Vietnam are just a few examples. The Palestinian people have been subjected to ethnic cleansing, systematic killing, oppression and humiliation since the Nakba, the catastrophe of 1948. Out of this arises the Palestinian freedom struggle.

There is no excuse for the killing of civilians, by any party, which has been a daily occurrence for the Palestinians for 75 years. Israeli Prime Minister Netanyahu has now also openly declared that he favours genocide on the basis of religious scripture. Something that many of us have known, but which the world is now also learning about.

Ship to Gaza Sweden demands that Israel immediately stop the attacks on Gaza, lift the blockade of Gaza and the occupation of the West Bank.

– We demand that the Swedish government and Foreign Minister Tobias Billström act to stop Israel’s murder of Palestinian civilians.
– We demand that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu be brought before the International Criminal Court (ICC) in The Hague. He should be charged with genocide.
– We call on world governments to intervene and stop Israel’s ongoing genocide of Palestinians.

– We demand the immediate release of humanitarian supplies to the civilian population in Gaza.

Ship To Gaza Sweden
Sweden 31 October 2023
…………………………………….
Al Gobierno sueco
Primer Ministro Ulf Kristersson
Ministro de Asuntos Exteriores Tobias Billström
Ministerio de Asuntos Exteriores

Declaración de Ship to Gaza Suecia sobre la situación en Gaza

Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo con una superficie menor que la ciudad de Estocolmo, está sometida a intensos bombardeos desde el 7 de octubre. Más de 8.000 personas han muerto y decenas de miles han resultado heridas. La mitad de la población – más de un millón de personas – son niños menores de 15 años. Según la ONU, de los más de 8.000 muertos, el 70% son mujeres y niños. Esta masacre forma parte de un genocidio en curso.

Desde 2008, Ship to Gaza Suecia ha luchado, y sigue luchando, por el fin de la ocupación israelí de Palestina y el bloqueo de Gaza. La ocupación dura ya muchas décadas, y la población de Gaza lleva casi 16 años bajo bloqueo. Para Gaza, esto significa, por ejemplo, que Israel controla los pasos fronterizos y el acceso al agua y la electricidad. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de este año, Israel ha cortado el agua, la electricidad y todos los medios de entrada y salida. Al mismo tiempo, Israel ha bombardeado Gaza con una intensidad sin precedentes, matando a miles de niños.

La información de los medios de comunicación occidentales da la impresión de que la historia comenzó el 7 de octubre de 2023. Nada más erróneo. Citando al Secretario General de la ONU, Guiterrez: ”Nada de esto ocurre en el vacío”. Desde 1967, Israel ocupa Palestina. Durante décadas, Israel ha estado robando tierras, construyendo asentamientos, demoliendo casas palestinas y desplazando sistemáticamente a los palestinos. Esto, naturalmente, crea resistencia. Hay más ejemplos en la historia en los que los pueblos oprimidos han luchado contra la opresión, el asesinato y por la libertad y la igualdad de dignidad humana: Irlanda, Sudáfrica, el Sáhara Occidental y Vietnam son sólo algunos ejemplos. El pueblo palestino ha sido objeto de limpieza étnica, asesinatos sistemáticos, opresión y humillación desde la Nakba, la catástrofe de 1948. De ahí surge la lucha palestina por la libertad.

No hay excusa para la matanza de civiles, por cualquiera de las partes, que ha sido un hecho cotidiano para los palestinos durante 75 años. El primer ministro israelí Netanyahu también ha declarado ahora abiertamente que está a favor del genocidio basándose en las escrituras religiosas. Algo que muchos de nosotros ya sabíamos, pero de lo que ahora también se está enterando el mundo.

Ship to Gaza Suecia exige que Israel detenga inmediatamente los ataques a Gaza, levante el bloqueo de Gaza y la ocupación de Cisjordania.

– Exigimos que el gobierno sueco y el ministro de Asuntos Exteriores Tobias Billström actúen para detener el asesinato de civiles palestinos por parte de Israel.
– Exigimos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comparezca ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Debe ser acusado de genocidio.
– Pedimos a los gobiernos del mundo que intervengan y detengan el genocidio de palestinos que Israel está cometiendo.

– Exigimos el envío inmediato de suministros humanitarios a la población civil de Gaza.

Ship to Gaza Sweden (Suecia)
Estocolmo, 31 de octubre de 2023

……………………..

إلى كٌلٍ من: الحكومة السويدية.
 رئيس الوزراء ؤلف كريسترسون.
 وزير الخارجية توبياس بيلستروم.
 وزارة الخارجية.بيان من جمعية سفينة إلى غزة – السويد حول الأوضاع في غزة
غزة، واحدة من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان، بمساحةٍ لا تتجاوز مساحة مدينة ستوكهولم الداخلية, تتعرض للقصف
المكثف منذ السابع من تشرين الأول. مما خلف أكثر من ٨٠٠٠ قتيل وعشرات آلاف الجرحى. مع العلم أن نصف سكان
غزة – ما يقارب المليون شخص – هم من الأطفال ما دون ال١٥ عاماً. ووفقاً للأمم المتحدة يشكل النساء والأطفال أكثر من
سبعين بالمئة من الضحايا. إن هذه المجازر هي جزء من الإبادة الجماعية المستمرة.ناضلت جمعية سفينة إلى غزة – السويد منذ ٢٠٠٨، ومازالت تناضل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإنهاء حصار
غزة. لإنهاء الاحتلال المستمر لعقود عدة. وفي ذات الوقت يقبع سكان غزة تحت حصارٍ ممتدٍ لما يقارب الستة عشر عاماً.
ومن مظاهر الحصار على سبيل المثال: تحكم وسيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وموارد المياه والكهرباء. ولقد قامت
إسرائيل بقطع الماء والكهرباء وكل إمكانيات الدخول والخروج من وإلى غزة منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول
من هذا العام. وبشكل متزامن تقصف إسرائيل غزة بكثافة غير مسبوقة، مما خلف آلاف القتلى من الأطفال.إن التغطية الإعلامية في العالم الغربي تخلق انطباعاً عند المشاهد بأن تاريخ هذا الصراع بدأ في السابع من تشرين الأول
٢٠٢٣. ولا يمكن لأي شيء أن يكون أكثر خطأً من هذه السردية. واقتباساً عن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش: " لا
شيء من هذا حدث من فراغ".
تحتل إسرائيل فلسطين منذ عام ١٩٦٧, وعلى مدار عقود عدة قامت إسرائيل بسرقة الأراضي، وبناء المستوطنات، وهدم
منازل الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل منظم. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الأعمال لخلق مقاومة. إن التاريخ يحتوي على أمثلة
عديدة لنضال الشعوب المظلومة ضد الظلم والقتل ومن أجل الحرية ونيل المساواة الإنسانية. منها ايرلندا وجنوب إفريقيا
والصحراء الغربية وفيتنام والكثير من الأمثلة الأخرى. يتعرض الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام ١٩٤٨للتطهير العرقي،
والقتل الممنهج، والاضطهاد والإهانة. ومن رحم هذا كله ينشأ الكفاح الفلسطيني للتحرر.لا يمكن تبرير قتل المدنيين بأي شكل، من أي طرف كان، على مدار ٧٥ عاما قُتِل المدنيون الفلسطينيون وبشكل يومي. لقد
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو -من وقت قريب- وبشكل علني أنه يعطي التعليمات لارتكاب إبادة جماعية استناداً
على نصوص دينية. هذا الأمر لم يكن عنا خافياً، واليوم يتجلى لبقية العالم أيضاً.جمعية سفينة إلى غزة في السويد تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على غزة وبشكل فوري، وتطالب بفك الحصار عن غزة
وإنهاء احتلال الضفة الغربية. نطالب الحكومة السويدية ووزير الخارجية توبياس بيلستروم أن يتخذوا إجراءً لإيقاف القتل الإسرائيلي للمدنيين
الفلسطينيين.
 نطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب
إبادة جماعية.
 نطالب الحكومات حول العالم بالتدخل لإيقاف الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
 نطالب بإدخال الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة وبشكل فوري.جمعية سفينة إلى غزة –السويد
ستوكهولم ٣١، تشرين الأول، ٢٠٢٣(تم إرسال هذا البيان إلى كُلٍ من: الحكومة السويدية، رئيس الوزراء ؤلف كريسترسون، وزير الخارجية توبياس بليستروم،
وزارة الخارجية ، تصريح صحفي لوسائل الإعلام)
Jea

Jea

Leave a Reply