Skip to main content

Denna upprop har skickats till berörda i Sveriges Riksdag, Sveriges statsministern Ulf Kristersson och Utrikesdepartamentet.

Vi, de undertecknade, fördömer Hamas för massakern på hundratals civila, män, kvinnor, barn och äldre och kidnappning av många andra.

Vi, de undertecknade, fördömer också Israel för folkmord, etnisk rensning och en till Nakba i Palestina.

Vi uppmanar alla att respektera och erkänna palestiniernas rättigheter, dra tillbaka allt stöd till apartheidstaten och uppmana till ett omedelbart eldupphör.

Vi uppmanar alla att avstå från att använda vår sorg och chock för att rättfärdiga en etnisk rensning av palestinier som hämnd. Vi uppmanar Israels ledarskap, de palestinska ledarna, USA:s regering, Sveriges regering, det internationella samfundet och alla fredssökande människor runt om i världen att arbeta tillsammans för att snabbt avsluta det nuvarande våldet och arbeta mot en sann och rättvis fred mellan israeler och palestinier.

I denna tid av smärta och förödelse kräver vi av Israel att:1. Avstå från att kollektivt bestraffa civila i Gaza för Hamas brott. Israel är på väg att genomföra en etnisk rensning i Gaza. En massaker rättfärdigar inte en annan. Detta kommer bara leda till mer förstörelse och bränsle till våldscykeln. Vi kräver omedelbart eldupphör och avtrappning.

2. Avsluta det våldsamma förtrycket av det palestinska folket. Apartheid, den decennielånga ockupationen av Västbanken, att hålla Gazas två miljoner palestinier under belägring i 16 år och att sudda ut minnet av Nakba. Allt detta bidrar nu till brutalisering och våld. De måste omedelbart avslutas. Det finns ingen annan utväg.
3. Och att Sveriges regering lever upp till de konventioner Sverige har förbundit sig att agera i enlighet med dess innehåll – Såsom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och de fyra Genevekonventioner – Krigets lagar: Civilbefolkningen och civila byggnader får aldrig attackeras i krig, Sjukhus eller sjukvårdspersonal får inte anfallas. Transporter av livsmedel och läkemedel måste släppas fram, Att belägra en stad och svälta ut civilbefolkningen är inte tillåtet.
Vi måste försvara Palestiniernas rätt att leva i sitt eget land. Sveriges erkännande av Palestina måste betyda något.
Alla barn har rätt trygghet och säkerhet, även Gazas barn.
Hjälp Gaza nu!
/Ship to Gaza Sverige
Jea

Jea

Leave a Reply