Skip to main content
7 oktober 2023 #Gaza:
Vi följer den ännu allvarligare situationen i #Gaza, vilket vi gjort under snart 16 år av en omänsklig blockad. Vi har också följt världens tystnad mot Israels brutala ockupation, blockad och blodiga attacker. Kan man fortsätta leva fängslad i sitt eget land, utan vatten, mat, medicin och förnödenheter? #Israel har stängt av all el i hela Gaza, vilket är en fortsatt kollektiv bestraffning av hela Gazas befolkning. Är det bara Israel som har rätt till vedergällning? Gaza har i över 15 år varit utsatt för en fullskalig blockad som inneburit oändligt lidande. Det är förståeligt att detta leder till en kraftfull vedergällning. Genast rycker Israel ut i en dubbel vedergällning. På bägge sidor är det civilbefolkningen som drabbas hårdast. Vi måste stå upp även för palestiniernas rätt att försvara sig mot ockupation.
Så här kan det inte fortsätta. En rättvis och varaktig fred måste skipas. Blockaden måste upphävas. Vi hoppas på att världens reaktioner blir rättvisa även för palestinier.
Jea

Jea

Leave a Reply