Pressmeddelande Den ena av Women´s Boat to Gazas segelbåtar - Zaytouna-Oliven - är just nu på väg mot Gaza. Ombord finns kvinnor från fem kontinenter och i alla möjliga åldrar och av alla tänkbara övertygelser. Ett förenar dem alla: solidariteten med sina palestinska systrar och övertygelsen att något måste göras när det s k internationella samfundet inte agerar - trots att den omänskliga och olagliga blockaden mot den palestinska befolkningen i den lilla strandremsan vid Medelhavet nu är inne på sitt tionde år. ...
Vi seglar igen - hjälp oss bryta blockaden av Gaza!

Snart seglar Ship to Gaza igen - den här gången med Womens Boat to Gaza! Vi behöver din hjälp för att bryta blockaden. Vårt mål är att samla in sjuhundra tusen kronor för att utrusta, bemanna och segla ett fartyg till Gaza. Vill du hjälpa oss?

Nu bryter vi blockaden en gång för alla! Vill du hjälpa oss?


Du kan donera med bank- och kreditkort, eller med ett PayPal-konto

Donera via Swish

Donera till Ship to Gaza via Swish - skicka en valfri summa till
123 658 1680

Donera till PlusGirot

Givetvis kan du skicka pengar till Ship to Gaza via PlusGirot: 46359-6

Aktuellt

Nyhet I en debattartikel som publicerades 27/9 i Uppsala Nya Tidning förklarar Paulina de los Reyes, Irene Molina och Torbjörn Björlund varför det är nödvändigt med aktioner som Ship to Gaza, Freedom Flotilla och nu senast Women´s Boat to Gaza:
Nyhet Det beräknas finnas omkring 4000 fiskare i Gaza. Av dessa är det bara 500-700 som fiskar regelbundet. Det beror antingen på att de är rädda för att fängslas av den israeliska ockupationsmakten, vars båtar patrullerar längs den zon på sex sjömil från strand inom vilken de palestinska båtarna tillåts. Eller på att de inte kan leva på fångsten i den utfiskade strandzonen.
Pressmeddelande Zaytouna-Oliven råkade i natt ut för dåligt väder på sin färd mot Gaza. En kraftig stormby orsakade skador på riggen. Alla ombord är välbehållna. Vi undersöker just nu olika reparationsalternativ. Deltagarnas säkerhet är vår högsta prioritet.
Pressmeddelande Den ena av Women´s Boat to Gazas segelbåtar - Zaytouna-Oliven - är just nu på väg mot Gaza. Ombord finns kvinnor från fem kontinenter och i alla möjliga åldrar och av alla tänkbara övertygelser.
Pressmeddelande Idag på morgonen påbörjade den ena av Women´s Boats to Gaza - Zaytouna-Oliven - den sista etappen från Messina mot Gaza. Ombord finns kvinnor från tretton länder och fem kontinenter som är fast beslutna att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden mot Gaza.
Nyhet Gazas fiskare lever under besvärliga villkor. Den form av ockupation som är den israelisk-egyptiska blockaden innebär att fiskarna är begränsade till en zon om högst sex sjömil från land. Även om de håller sig inom denna zon riskerar de att bli beskjutna och få sina båtar och fångst beslagtagna. Oräkneliga palestinska fiskebåtar ligger nu och ruttnar i israeliska örlogshamnar.
Nyhet Se hur en sandskulptur med en välkomsthälsning till kvinnorna ombord på Women´s Boat to Gaza växer fram på Gazas strand: 
Nyhet Den israeliska journalisten och filmaren Lia Tarachansky har spelat in en hälsning till Women´s Boat to Gaza från en konferens om ursprungsbefolkningars kamp runt om i världen som just nu pågår i Saskatoon, Saskatchewan i Kanada.

Följ WBG

Dagbok Från Gaza av Charlie Andreass

Ur Henning Mankells förord:

Charlie Andreasson är en sjöman från Styrsö. Under ett helt år från hösten 2013 arbetade han i Gaza stads hamn med att renovera en fiskebåt som skulle trotsa blockaden inifrån. Projektet hade namnet Gazas ark. Sabotage och bomber under kriget sensommaren 2014 sänkte den förhoppningen.  Om den erfarenheten har Charlie skrivit denna dagbok som förlaget Korpen nu gett ut. I den enskilda solidaritetsinsatsen finns alltid mycket att lära. Alltså: läs!

Köp den i webbshopen

Är detta en människa?

En folkbildningsaktion från ABF för att fokusera på och bidra till att befria Palestina, Israel och världen från ockupationen. Framtagen i samarbete med Ship to Gaza

Läs mer på ABFs hemsida

Ladda ner hela materialet för studiecirkeln