Vårdförbundet

 

Från Vårdförbundets hemsida:

"Stöd till Ship to Gaza
Vårdförbundet ger sitt stöd till Ship to Gaza 2011. Aktionen syftar till att motverka befolkningens lidande utifrån ett icke-våldsperspektiv vilket överensstämmer med Vårdförbundets stadgar och vision.

”Ship to Gaza” har till syfte att bidra med basalt humanitärt bistånd till befolkningen i Gaza. Den humanitära situationen i Gaza är mycket bekymmersam på grund av den Israeliska blockaden sedan snart fyra år. Inte minst handlar det om brist på sjukvårdsresurser.

- Blockaden av Gaza är inte förenlig med internationell folkrätt och den humanitära nödsituationen blir bara värre och värre. Vi vill tydligt visa att vi stödjer befolkningen i Gaza genom denna insats, säger Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro.

För ett år sedan genomfördes den första Ship to Gaza-aktionen för att sjövägen föra in förnödenheter. Den möttes av militärt våld av Israeliska trupper på internationellt vatten och nio deltagare dödades.

I år seglar återigen ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer. Vårdförbundet har beslutat att bidra ekonomiskt till aktionen.

Vårdförbundet är sedan lång tid engagerat för att stärka kollegor och det civila samhället i Palestina."