Upprop från Gaza: Häv belägringen - stöd Freedom Flotilla II

 

Ett antal organisationer i Gaza har formulerat ett upprop där de bl a stödjer oss. Vi tar inte ställning till alla delar av undertecknande organisationers politisk visioner. Men tacka för att de tror på vår betydelse!

"Vi, palestinier i Gaza, vill vara fria till att träffa våra palestinska vänner och familjer från Tulkarm, Jerusalem och Nasaret; vi vill ha rätten att resa och röra oss fritt. Vi vill leva utan rädsla för nya bombräder som resulterar i att hundratals barn dör, skadas eller insjuknar i cancer till följd av Israels kemiska krigföring och användande av vit fosfor. Vi vill slippa att uppleva förnedringen vid Israels vägspärrar och skammen över att inte kunna försörja våra familjer, på grund av den arbetslöshet som har orsakats av Israels ekonomiska kontroll över och olagliga belägring av Gaza. Vi kräver ett slut på den rasism som understödjer allt detta förtryck.

Vi undrar när världens länder kommer att agera i enlighet med den grundläggande föresatsen att människor skall behandlas jämlikt, oavsett ursprung, etnicitet eller hudfärg. Är det inte självklart att ett palestinskt barn bör åtnjuta samma mänskliga rättigheter som alla andra barn i världen? Kommer ni en dag att kunna se tillbaka och säga att ni stod på rätt sida i ett historiskt viktigt skede, eller kommer ni att ha stått på förtryckarens sida?

Vi uppmanar därför världssamfundet att ta sitt ansvar för att skydda det palestinska folket från Israels avskyvärda angrepp. Belägringen måste omedelbart upphävas och Israel måste ge fullständig kompensation för den förstörelse av liv och infrastruktur som har skett genom den kollektiva bestraffning som vi har utsatts för. Det finns inget rättfärdigande för den avsiktligt barbariska politik som bl.a. har berövat 1,5 miljoner människor säker tillgång till vatten och elektricitet. Den kompakta tystnaden världen över inför det långsamt pågående folkmordet på 1,5 miljon civila i Gaza, i ett område där mer än hälften av befolkningen är barn under femton år, gränsar till medskyldighet till dessa krigsförbrytelser.

Vi uppmanar även alla solidaritetsgrupper till stöd för Palestina och det internationella civilsamhället att kräva följande:

  • Ett slut på den belägring som påtvingats det palestinska folket i Västbanken och Gazaremsan på grund av dess deltagande i demokratiska val.

  • Skydd av civila liv och civil egendom, i enlighet med internationell humanitär rätt och universella mänskliga rättigheter så som dessa uttrycks i fjärde Genèvekonventionen.

  • Det omedelbara frisläppandet av alla politiska fångar.

  • Att palestinska flyktingar i Gazaremsan omedelbart förses med finansiellt och materiellt stöd för att kunna möta de enorma påfrestningar som de tvingas uthärda.

  • Ett slut på ockupation, apartheid och andra krigsförbrytelser.

  • Omedelbar ersättning och kompensation för den förstörelse som har utförts av den israeliska ockupationsmakten i Gazaremsan.

  • Att gränsövergången vid Rafah öppnas permanent och att palestinier ges rätt att röra sig fritt genom den.

  • Anslut er till rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel (BDS); gör gemensam sak med en mängd internationella fackliga organisationer, universitet, stormarknader, kulturutövare och författare som vägrar att stödja israelisk apartheid. Ta ställning för Palestina och för Gaza, och framförallt: AGERA. Det är nu ert stöd behövs."

Palestinian Student’s Campaign for the Academic Boycott of Israel

General Union for Public Services Workers

General Union for Health Services Workers

University Teachers' Association

Palestinian Youth against Israeli Apartheid

One Democratic State Group

Palestinian Congregation for Lawyers

General Union for Petrochemical and Gas Workers

General Union for Agricultural Workers

Union of Women’s Work Committees

Union of Synergies—Women Unit

Arab Cultural Forum

Association of Al-Quds Bank for Culture and Info