Vårt enda mål har varit att häva blockaden

 
Författare: 
Staffan Granér

Staffan Granér, Ship to Gaza, svarar Jackie Jakubowski på DN Debatt den 19 juli 2011.

Solidaritetskraft. Vårt enda mål har varit att häva blockaden.

Jackie Jakubowski ”avslöjar” att Ship to Gaza är ute efter att få konkreta politiska effekter med våra aktioner. Vi har aldrig stuckit under stol med att vår avsikt inte är att konkurrera med det goda arbete som Röda korset, UNWRA och andra biståndsorganisationer bedriver under svåra omständigheter.

Ship to Gazas enda mål är att häva den illegala blockad som mer än något annat försvårar och begränsar biståndsflödena, samtidigt som den gör Gazas invånare alltmer beroende av dem.

Detta är också målet med hjälpsändningen ”Miles of Smiles 3”, som Jakubowski hyllar i kontrast till oss.

Själva ser de nog inte skillnaden. Bland organisatörerna av Miles of Smiles återfinns flera av namnen bakom en av våra koalitionspartners i Frihetsflottan, ”The international campaign to end the siege on Gaza”.

Frihetsflottan och Miles of Smiles är bara två av allt fler initiativ från det globala civilsamhället som arbetar för samma mål: att häva den inhumana och illegala blockaden mot Gazas instängda befolkning.

Detta motsätter sig Jakubowski som hävdar att blockaden syftar till att förhindra vapenimport. Men hur påverkas vapenimporten av att exporten från Gaza varit strypt i fyra år? Blir israelernas liv säkrare av att Gazas privata näringsliv slås i spillror, att arbetslösheten nu är högst i världen och att Hamasregimen nu är Gazaremsans största arbetsgivare?

En förkrossande majoritet av Gazas invånare har aldrig deltagit i några krigshandlingar eller röstat på Hamas.

Blockaden berövar dem försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

På vilket sätt denna kollektiva bestraffning skyddar mot raketattacker återstår för Jakubowski att förklara.

När argumenten tryter övergår han till insinuationer: varifrån kommer Ship to Gazas pengar? Det berättar vi gärna. Pengarna kommer från vanliga människor i detta land som till dags dato har skänkt tillräckligt för att tillsammans med greker och norrmän finansiera inköpen av en passagerarbåt, två lastbåtar, byggnadsmateriel, sjukvårdsutrustning med mera.

Vi förstår att Jackie Jakubowski inte tror sina ögon. Solidaritet är en osannolik kraft. Man måste vara med om den för att riktigt tro på den.