Maktkorruption gör att EU-länder vägrar skydda sina medborgare

 
Författare: 
Edda Manga

Maktkorruption gör att EU- länder vägrar skydda sina medborgare

Publicerad 19 juli, 2011, SVT Debatt

Vi visste egentligen men vi förstod inte hur rätt vi hade när vi påstod att kampen för Gazabornas rättigheter gällde allas rättigheter. Det statsystem som kunde utesluta en hel befolkning från den kategori människor vars rättigheter måste skyddas kunde när som helst utesluta även oss från de rättighetsbärande människornas skara. Det är precis vad som händer nu.

Det är nästan ofattbart: framstående medborgare i västerländska demokratier (parlamentariker, nobelpristagare, professorer, författare) stoppas från att utöva sina fri- och rättigheter och behandlas som brottslingar med deras staters implicita goda minne – i USA:s fall med statens uttryckliga avståndstagande från skyldigheten att skydda de egna medborgarna. Vad värre är: europeiska stater verkställer olagliga beslut med hjälp av byråkratiska hinder och när det inte räcker tar även till polisiära och militära insatser. Politiker kontaktar varandra informellt, förhandlar tjänster och gentjänster, ställer sig över lagen och styr genom dekret.

Varför? Vad är det egentligen som står på spel i upprätthållandet av den allmänt fördömda blockaden mot Gaza?

Hur ska man förstå att en fredlig aktion som enbart består av att tala sanningen (att uppge för funktionärerna vid Tel Avivs flygplats att man vill besöka Palestina istället för att påstå att man är turist) betraktas som ett nationellt säkerhetshot och föranleder massiva polisinsatser, våldsamma gripanden, häktningar (med grund i vilken påstådd lagbrott?) och deportering? Hur kommer det sig att privata flygbolag och till och med polisen i europeiska stater är beredda att medverka i dessa grundlösa förbrytelser mot kundernas och medborgarnas rättigheter?

Vad föranleder FN:s generalsekreterare att börja tala om behovet av att använda de ”etablerade kanalerna” för humanitär hjälp till Gaza när den organisation han representerar gång på gång har förklarat att blockaden strider mot folkrätten eftersom den utgör en kollektiv bestraffning av en civilbefolkning? Att kräva att hjälp sänds via de kanaler som etablerats av den illegitima blockaden står emot FN:s uttalade krav på att blockaden omedelbart och villkorslöst skall hävas! Vad hindrar honom att istället,  i enlighet med FN:s egna beslut, föreslå upprättandet av en legitim kanal, en skyddad havs- eller luftskorridor till Gaza under FN:s regi?

Det ser ut som att vi lever i en värd där staterna garanterar varandras makt och legitimitet och att detta system uppfattar civila aktioner som ett säkerhetshot mot systemet som sådant. Inte bara har det internationella systemets etablissemang öppet avslöjat sin medbrottslighet till Israels blockad av Gaza genom sina deklarationer och andra insatser mot Frihetsflottan och dess mål – vilket bekräftar Hannah Arendts observation att i en värld där mänskliga rättigheter garanteras av stater är statslösa folk rättslösa. Det här visar att det är ännu värre: när stater i första hand är lojala mot varandra sätts de medborgerliga rättigheterna ur spel.

Staternas och de övernationella organisationernas agerande är allvarligt och har djupa implikationer för deras legitimitet. Grekerna som protesterat i veckor på Syntagmatorget mot det internationella finanssystemets krav på strukturanpassning och försäljningar av allmänna tillgångar såg omedelbart kopplingen mellan deras kamp och Frihetsflottans. De beslutade att gemensamt gå och demonstrera vid inrikesministeriet i protest mot beslutet att förbjuda båtarna att lämna grekisk hamn, spanjorerna har ockuperat sin ambassad och protesterar mot den egna statens passivitet i att skydda deras rättigheter genom en hungerstrejk, samma sak försökte de amerikanska aktivisterna göra framför sin egen ambassad (men bars våldsamt bort av grekisk polis). Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har begärt ett officiellt uttalande från EU om att EU inte stödjer den grekiska regeringens brott mot europeiska medborgares rättigheter, vi svenskar kräver att vår stat ska protestera mot den grekiska statens övertramp.

Hur man väljer att svara på dessa kall från medborgarna utgör en ödesmättad vägval: antingen ställer sig EU, FN och de europeiska staterna på rättigheternas och lagens sida eller på undantagstillståndets och ministerstyrets i namn av en folkrättsvidrig ordning.

Edda Manga, idéhistoriker och aktiv i Ship to Gaza Sverige

Tidigare publicerad på SVT Debatt: http://svtdebatt.se/2011/07/attackerna-mot-ship-to-gaza-blottar-maktkorr...