Det kom ett mail från Gaza

 
Författare: 
Omar Mansour

Folk i Gaza är klyftiga och kan bygga upp sina liv igen, men de behöver en rejäl puff från omvärlden för att ställa sig upp igen. Några har förlorat allt de hade, till och med sina persondokument. Först och främst behöver vi mat för att hålla alla vid liv, men annars är detta något som behövs i Gaza för närvarande:

Vi behöver psykologisk hjälp så att vi över huvud taget kan börja tänka på allt som behöver göras; det behövs byggnadsmaterial och sjukvård; någon som kan göra det allra minsta för att minska lidandet som följer av belägringen; någon som kan visa världen vårt lidande, och Israels verkliga ansikte. Här finns arbetslösa som har goda förmågor men inget att göra, och det finns arbetslösa med universitetsexamen från universitet världen över.

Omar Mansour, Gaza, 17 mars 2009
Foto: Yvonne Fredriksson