Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet deltar i Ship to Gaza

 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet kommer att delta i den stora internationella solidaritetsflottan Ship to Gaza. Åsa Andersson kanslichef på Svensk sjuksköterskeförening och Anna Nordfjell, internationell sekreterare för Svenska Barnmorskeförbundet kommer att följa med på ett av skeppen, som startar sin färd i slutet av juni. 

– Vi vill bidra till att bryta Israels blockad mot Gaza och få in humanitärt bistånd som läkemedel, medicinskteknisk utrustning och byggnadsmateriel, säger Åsa Andersson. Israels blockad har kraftigt försämrat tillgången till sjukvård då mediciner, medicinteknisk utrustning och reservdelar inte kommer in i landet.

– Situationen på sjukhusen är också mycket svår. Material saknas och bristande sanitet och rent vatten, under- och felnäring bland befolkningen, oro för det egna och familjens liv, ja - allt leder till ökad ohälsa som innebär att sjuksköterskor, barnmorskor och annan vårdpersonal inte kan ge adekvat vård, säger Anna Nordfjell.

Såväl Svensk sjuksköterskeförening som Svenska barnmorskeförbundet har inbjudits att följa med Ship to Gazas konvoj till Gaza. Åsa Andersson och Anna Nordfjell har träffat ledningen för Ship to Gaza och förvissat sig om att alla som följer med måste respektera principen om icke-våld.

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet har en lång tradition av solidaritetsarbete runt om i världen.
– Svensk sjuksköterskeförening har vid flera tillfällen agerat för att Israel måste respektera folkrätten i Gaza, säger Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Israels blockad mot Gaza har pågått i snart fyra år trots kraftiga protester från omvärlden. Befolkningens hälsa är katastrofal till följd av blockaden.

– Vårt deltagande i Ship to Gaza sker utifrån konventionen om mänskliga rättigheter. Våra etiska koder kräver att vi ska agera för mänskliga rättigheter säger Ingela Wiklund, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet.

Övriga svenska deltagare på Ship to Gaza är bland annat författaren Henning Mankell, Jabar Amin, riksdagsledamot för Miljöpartiet och Evert Svensson, Broderskapsrörelsen.

Åsa Andersson och Anna Nordfjell kommer att delta på samma fartyg och ett önskemål är att detta fartyg ska frakta medicinska förnödenheter.
Åsa Andersson och Anna Nordfjell kommer att blogga om resan på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida, www.swenurse.se.

FÖR MER INFORMATION:
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, tel 0733-26 60 02,ania.willman@bth.se.
Ingela Wiklund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet, tel 070-961 01 93,ingela.wiklund@bbstockholm.se
Åsa Andersson, kanslichef, tel 070-761 46 23, asa.andersson@swenurse.se.
Anna Nordfjell, internationell sekreterare, tel 070-752 28 34anna.nordfjell@barnmorskeforbundet.se

31 maj