Svenska FN-förbundet uttalar sitt stöd för Ship to Gaza

 

Aktionen Ship to Gaza är en påminnelse dels om de humanitära följderna av Israels blockad mot Gaza, dels om vikten av att omvärlden tydligare kräver att Israel följer folkrätten och FN:s resolutioner, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Aktionen Ship to Gaza är en påminnelse dels om de humanitära följderna av Israels blockad mot Gaza, dels om vikten av att omvärlden tydligare kräver att Israel följer folkrätten och FN:s resolutioner.

Den humanitära aktionen Ship to Gaza påminner om nödvändigheten att uppmärksamma situationen för människorna i Gaza. Den israeliska blockaden mot området utestänger 1,5 miljoner människor från världsekonomin och gör människor till fångar i sina hem. Den hänvisar människor till en smuggelekonomi som gör ett fåtal lycksökare rika. Den riskerar att göda politisk extremism. Den gör mer än en kvarts miljon människor beroende av stöd från FN.

Under Gaza-kriget angrep Israel FN:s personal och byggnader. Misstänkta folkrättsbrott begicks av båda parterna. FN:s medlemsstater måste fortsätta de ansträngningar som inleddes i och med Goldstone-rapporten för att reda ut ansvarsförhållandena under Gaza-kriget. Den israeliska blockaden mot Gaza hindrar återuppbyggnaden efter kriget. Också FN drabbas genom att man inte får importera nödvändig materiel.

Omvärlden har under allt för lång tid har sett mellan fingrarna på Israels folkrättsbrott. FN är en garant för staten Israels existens och måste kräva att Israel följer de resolutioner om Mellanösternkonflikten som har antagits genom åren. Svenska FN-förbundet har vid flera tillfällen efterlyst en FN-konferens om Mellanöstern och att internationella styrkor sätts in i området.

Också EU bör se över sina relationer med Israel och bland annat utforma sina handelsrelationer med hänsyn till hur landet uppfyller sina folkrättsliga åtaganden. Dessutom måste man genom en dialog med företrädare för Hamas främja en demokratisk utveckling på de palestinska områdena.

Såväl FN som EU måste i ord och handling klargöra att de internationella spelreglerna omfattar alla världens stater. Låt debatten om Ship to Gaza bli ett startskott för ökade ansträngningar i omvärlden för att förmå parterna att samlas kring verkliga ansträngningar för fred i Mellanöstern.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet