Plattform och mål


Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.


Ship to Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.


Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.


Ship to Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden.


Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.


Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt avser vi sända fartyg med efterfrågade förnödenheter från Skandinavien via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza.

I de hamnstäder som besöks arrangeras kulturella och opinionsbildande evenemang i samverkan med lokala organisationer.

I Gaza administreras biståndsmottagandet av partipolitiskt oberoende organisationer.