Arkiv

Nyhet Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och ordförande för Sveriges Genusforskarförbund. Hennes huvudsakliga forskningsområden är postkolonial feminism, kritisk rasteori och arbetslivsstudier.
Nyhet Vänsterpartisten Jeannette Escanilla kommer att vara en av de svenska delegaterna ombord på Women's Boat to Gaza (WBG). Hon kommer att segla den sista sträckan och vara ombord när WBG utmanar blockaden.Jeannette är ledamot i Uppsala läns landstingsfullmäktige och vice ordförande i beredning för barn och unga. Hon är också första ersättare till Riksdagen.
Nyhet   Vänsterpartiet Örebro län stödjer Ship to Gazas kampanj ”Kvinnobåt till Gaza”! Öppna Gaza – Palestinas hamn! Efter nio år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera.
Nyhet Tack! Tack alla ni som deltog i Ship to Gaza på väg, ni som gjorde projektet möjligt, som tog av er tid, ni som verkade bakom kulisserna, ni som bjöd in oss i era nätverk, till såväl gamla, nya som kommande medlemmar.
Nyhet Sri kom ombord i Örebro. Det var skönt, och det gör en väsentlig skillnad när det är fler händer för både spridning av flygblad och skramling med bössor. Den bästa sträckan var ju längs med Västkusten när tre tappra själar från Norra Skåne spred sig över torg och gator på de orter vi kom till. Och nu var Sri även med i Karlstad. Och dit kom även Mikael M Karlsson.
Nyhet Vi hade stora förhoppningar på Örebro, och där fanns förutsättningar för en riktig fest. Men där var en faktor Rättvisecentrum i Örebro inte kunde påverka, och ingen annan heller. Vädret. Det som såg så bra ut med familjetillställningen med flera olika artister, vykortsmålning och ansiktsmålning och ballongfigurer för barn, palestinsk mat i mängder, regnade bort.
Pressmeddelande I en dom avkunnad av Israels Högsta domstol under ledning av dess president Miriam Naor beordras regeringen Netanyahu att omedelbart återlämna Ship to Gazas fartyg "Estelle", som 2012 bordades och beslagtogs av den israeliska armén när det försökte bryta blockaden av den palestinska enklaven på Gazaremsan
Nyhet Det var fest när vi kom till Eskilstuna, stor fest. Ett ambulerande tivioli av imponerande mått, alla matstånd och allt annat som hör till, ragarbilar som körde runt och människor överallt. Detta var förklaringen till att vi inte fick plats på Fristadstorget dit vi sökt utan blev hänvisade till ett litet torg några kvarter därifrån.
Nyhet Den 1 och 2 augusti kom den turnerande Ship to Gaza ekipaget till Uppsala. För mig var det självklart att uppmärksamma det arbete mot blockaden i Gaza som görs men också för att samla tillräckligt med pengar så att Women´s boat to Gaza kan komma iväg och lyckas med att bryta blockaden.
Nyhet I Västerås hade vi ingen stödgrupp som kunde marknadsföra oss på något vis, men där slöt ändå upp människor som erbjöd oss hjälp.
Nyhet Ekonomiskt sett har nog Uppsala varit det mest lyckosamma stoppet hitintills under turnén.
Nyhet Arrangörerna av Fredsloppet i Göteborg har beslutat att allt överskott från årsets fredslopp ska gå till Womens Boat to Gaza. Nedan kan ni läsa ett stöduttalande till Womens Boat to Gaza från arrangörerna av fredsloppet.
Nyhet Det var inte det lättaste att få uppmärksamhet i en stad som Stockholm med sitt utbud av nöjen och aktiviteter. Där var Pride, vuxna människor som sprang efter Pokemon och annat. Men trots det kom det några som tittade på utställningen och som donerade pengar. Och samtalet med Lotta Johansson-Fornarve (V) och Henrik Carlborg (PGS) var intressant men tyvärr inför allt för få åhörare.
Nyhet Det är skönt med platser där programmen skiljer sig från normen. Som i Norrköping. Direkt efter det öppna mötet i centrumkärnan begav vi oss till Eugeniadotters Kafé & Bistro, ett trångt men gemytligt ställe med bakgård under Fridas regi. Det blev snart fullt, en palestinsk soppa serverades med iranskt bröd till och där alla intäkter gick oavkortat till Ship to Gaza.

Pages