Ship to Gaza-Sverige Nyhetsbrev

Nyhet Skapad 2/1 2011 kl 10:38
 

Ship to Gaza-Sverige Nyhetsbrev 2010-12-21

Nyhetsbrevet går också att ladda ned!

Inledning

Ship to Gaza-Sverige kan se tillbaka på ett händelserikt år när vi tillsammans

med våra koalitionspartner inom Freedom Flotilla lyckades föra motståndet

mot blockaden mot Gaza högt upp på världspolitikens agenda. Nu ser vi fram

emot ett 2011 när blockaden ska hävas fullständigt och permanent.

Gräsrotsarbetet runt om i landet fortsätter. Vi har genomfört och genomför

aktioner på gator och torg, vi sprider våra flygblad och samlar in pengar.

Försäljningen via hemsidan har kommit igång på allvar. Vi säljer

sjömilscertifikat och cement, t-shirts och pins som aldrig förr. Vi har

producerat en bok och en cd-skiva som det finns stor efterfrågan på. Vi

föreläser och deltar i debatter runt om i landet. Arbetet med

medlemsregistret har äntligen kommit igång. Mer info kommer inom kort.

På det internationella planet planeras just nu för nästa Freedom Flotilla

som av allt att döma kommer att bli betydligt större än den första upplagan.

Organisationer från flera av Europas stora länder, men också från Norge och

Schweiz, liksom från USA och Kanada, flera latinamerikanska och asiatiska

länder är just nu i färd med att ansluta sig. Sofia (eller Eleftheri Mesogeios),

vår vackra blåa båt som vi äger tillsammans med StG-Grekland, har

inspekterats på plats i Haifa. Tyvärr är hon illa åtgången, men kommer snart

att bogseras tillbaka till Aten, där folkfest planeras. Tack vare att vi hade

försäkrat Sofia kommer såväl bogsering som (förhoppningsvis) reparation att

betalas av försäkringsbolaget.

Nedan följer en sammanställning över en del aktiviteter under den senaste

månaden samt ett kalendarium över viktiga händelser i början av nästa år.

Ship to Gaza på Socialistiskt Forum

Lördagen 27/11 deltog Mattias Gardell, Ann Ighe, Victoria Strand och Mikael

Löfgren i Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Förutom vid ett

panelsamtal i den största lokalen, som i ärlighetens namn inte fylldes till

sista plats, uppträdde Mattias och Mikael vid ytterligare varsitt seminarium

om islamofobi respektive om likheter och skillnader mellan dagens

palestinarörelse och gårdagens antiapartheidrörelse. Behovet av en aktiv

lokalförening i Stockholm som kan mobiliseras vid sådana här event

aktualiserades.

StG-boken i landets bibliotek

Statens Kulturråds fackboksgrupp har beslutat att ge vår bok ”Ship to Gaza.

Bakgrunden. Resan. Framtiden” statligt litteraturstöd, vilket innebär att

boken kommer att köpas in i 291 ex till landets bibliotek.

Ship to Gaza i SVTs Uppdrag Granskning

Onsdagen 8/12 sände SVTs Uppdrag Granskning en timmes dokumentär om

Ship to Gaza/Frihetsflottan till Gaza, med intervjuer med passagerare och

unika utsmugglade bilder.

I programmet framgår tydligt det övervåld som israeliska militärer använde

vid attacken på internationellt vatten.

Hela programmet finns tillgängligt på s v tplay.se , tillsammans med ett

omfattande extramaterial.

I extramaterialet visar Uppdrag Granskning att Israel inte bara försökt

skaffa sig monopol på filmer från händelserna, utan även manipulerat ljud

och bilder till medierna.

Bland extramaterialet finns även, för första gången på engelska,

“obduktionsrapporterna som visar att passagerare sköts i huvudet och

ryggen - två från nära håll och flera när de filmade eller låg skadade på

däck”.

Koalitionsmöte i Rom

På uppdrag av Styrgruppen deltog Mikael L i ett möte med koalitionens

medieansvariga i Rom 10/12, som var något av ett förmöte till det stora

koalitionsmötet. Mötet hade föregåtts av ett möte i London för några veckor

sedan, dit varken vi eller grekerna var inbjudna. Då började man skissera ett

mediacenter i London under nästa Freedom Flotilla.

Själva mötet bevistades av ett tiotal personer, de flesta med anknytning till

Free Gaza. Stämningen var god även om det hettade till ibland. Några

betonade professionaliteten hos dem som ska besätta mediecentret medan

andra la tonvikten vid den politiska kompetensen och relationerna till

styrgruppen. Själv gjorde jag det självklara påpekandet att London på många

sätt är ett utmärkt val men att vi först måste ha en flotta, dvs fartyg och last

att rapportera om, innan vi för dyra pengar (omkr en halv miljon SEK)

upprättar ett mediecenter.

Ann och Dror deltog i det större mötet med koalitionens styrgrupp. Förslaget

om mediecenter blev, kan man säga, varken antaget eller förkastat.

Principen, att det ska finnas en välorganiserad, central mediefunktion, var

alla ense om. Men, man ville vänta med att bestämma om, när och var ett

fysiskt kontor ska upprättas. IHH sa att de förmodligen har resurser att

erbjuda i form av fysisk infrastruktur, i Istanbul. En sådan måste dels

finansieras – men det kan vara på olika nivåer – och den måste kunna

kontrolleras av koalitionen. Tanken är att alla som ingår i styrgruppen nu

(den större gruppen) kan/bör nominera medlemmar till mediegruppen.

Grekiska Digital flotilla (Digitalflotilla.org) blir Freedom Flotilla 2.0’s

samlingspunkt på nätet. WitnessGaza är en stor resurs, ett slags bibliotek.

Fatih, Vangelis och Amin bildade en logistikkommitté, som kommer att

vara en resurs för alla när det gäller båtarna. Ett nytt möte, specifikt för detta

ändamål – att stämma av statusen på båtarna och allt runt om – hålls i Aten

den 15 januari. Vi måste skicka någon, och denna någon måste medföra en

fullmakt, en ”power of attorney”, som är giltig i Grekland, för att vårt

ägarskap till Sofia ska bli helt klart.

Under stormötet bildades sedan en grupp som ska syssla med att

förbereda politiska kampanjer på internationell nivå. Samordna påtryckningar

på och av politiker etc. Sammankallande i den gruppen är Muhammed M,

London, från Internationella kampanjen. Vi bör nominera någon till den

gruppen snarast. Kännedom om politiska institutioner nationellt och

internationellt bra – politisk fantasi ett krav!

Diskussionerna om strategier kommer att fortsätta, också när det gäller

vårt förhållningssätt till eventuella attacker. Vi bör formulera några korta

punkter att ha med oss in i dessa diskussioner.

Vi har haft en del konkreta diskussioner med norska StG, och mängder

med nätverkande i övrigt!

Släppfest för stödskiva i Malmö

Nu är äntligen Ship to Gazas samlingsskiva här! 15 artister ställer upp i detta

solidaritetsprojekt där alla pengar oavkortat går till Gazas behövande,

inringade befolkning. Skivan innehåller allt från amerikansk agitationsvisa till

norsk rap till svensk hårdrock. Från proggveteraner som Jan Hammarlund till

yngre popförmågor som Billie the vision and the dancers. Från Promoe till

Håkan Lidbo.

Skivan säljs via Ship to Gazas hemsida ( w w w.shiptogaza.se ) för 100:- plus

porto. En första släppfest ägde rum torsdag den 16/12 på Tröls vid

Karlskronaplan i Malmö, då bl.a. tungrockande Apa State Mental och

rappande J Da Philosopher stod på scen och Magnus Sveningsson (från

Cardigans) var DJ. Det blev succé: 80-90 pers dök upp och vi sålde en del

skivor.

Adventsaktiviteter i Göteborg

Från försäljningen av godis, böcker, pins, t-shirts under helger i december i

Haga rapporteras att den uppgick totalt till 2750 kr, som Kina satt in på

kontot. I de bössor som räknats fanns 1060 kr, några är dock inte tömda än.

Generellt var alla de som stod i Haga någon utav dagarna nöjda – folk var

nyfikna och välvilligt inställda.

”Ett stort ljus i mörkret.” K G Hammar hyllade Ship to Gaza i fullsatt Göteborgskyrka

På lördagskvällen 18 december genomfördes en solidaritetskonsert till

förmån för Ship to Gazas arbete för den instängda befolkningen i Gaza i

Annedalskyrkan i Göteborg. Närmare 500 människor i alla åldrar hade

hörsammat inbjudan att tända ett ljus för Gaza i vintermörkret. De fick bland

annat lyssna till sång och musik av Trio Samara och Sångensemblen Amanda,

samt Sara Bessa som läste valda stycken ur de så kallade Gaza-monologerna.

De fick också lyssna till ett engagerat och känsloladdat tal av förre

ärkebiskopen K G Hammar:

- Ikväll tänder vi ett ljus för Gaza därför att Gaza är vår planets största

fängelse. 1,5 miljon människor bor på en yta stor som en fjärdedels Öland.

Instängda, utan möjlighet att ta sig därifrån.

Han fortsatte:

- Brottet är att några bland Gazas befolkning, på grund av den obalans i

makt och tillgång till livsresurser som råder mellan grannarna, i frustration

skickar iväg några raketer över gränsen. Brottet är att befolkningen i fria

demokratiska val har valt fel regering. På det brottet utdelas straffet. En

kollektiv bestraffning i fängelse.

Hammar betonade vikten av noggrant språkval. Det är inte judarna, inte

heller israelerna i allmänhet, som bär ansvaret för ockupations- och

blockadpolitiken, utan Israels politiska ledning. Och: ”vi måste kunna

kritisera staten Israels politik utan att bli kallad antisemit”.

Hammar drog paralleller till Sydafrika. Det är ”möjligt att söka försoningens

väg i stället för den kollektiva bestraffningens och hämndens.” Han påminde

om Nelson Mandelas ord: ”Min frihet är beroende av din frihet. Så länge du

inte är fri kan jag aldrig bli fri.”

K G Hammar avslutade med att hylla Ship to Gaza:

- Och ikväll minns vi särskilt ett stort ljus i mörkret. Ship to Gaza. För ett

drygt halvår sedan avseglade en flotta som byggde på just de ljusfundament

som vi alla kan erfara: gränsöverskridande solidaritet, folkrätt och mänskliga

rättigheter som grund, och ickevåld som väg och medel. Inte minst det sista

visade sig vara det som motparten fruktade allra mest. Mycket energi lades

ned på att visa att det användes lite våld, lite motstånd för att legitimera den

egna våldsanvändningen. Alltså, den som har all våldskraft är mest rädd för

att någon står upp med ickevåld för då försvinner legitimiteten. Det är

hoppfullt att vi lever i en tid då vi får uppleva detta.

K G Hammars tal under solidaritetskonserten ”Ljus för Gaza” 18/12 i Annedalskyrkan,

Göteborg.

Vi tänder ett ljus för Gaza ikväll.

”Jag har tänt ett ljus för dig.” Vi har hört det väldigt ofta. Vi har kanske också

gjort det då och då. Människor i vårt land har ofta varit inne i en kyrka och tänt

ett ljus. Med den handlingen förenas den som säger "jag har bett för dig" och

den som säger ”jag har tänkt på dig” i en gemensam handling. Och den betyder

”du finns med i mitt liv”, du som jag har tänt ett ljus för finns med i mitt liv, i

min tanke, bland mina hjärtslag.

Ikväll tänder vi ett ljus för Gazas folk, och särskilt för alla Gazas barn.

”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Så står det i en

av julens bibelläsningar, från Johannesevangeliets upptakt (Joh 1:5). Det är ett

sätt att beskriva vår livssituation, alla människors livssituation. Ljuset lyser i

mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det är inte en beskrivning av livet

för vissa lyckade, som tycker att solen strålar hela tiden. Utan det är för oss alla.

Även för dem som ofta och djupt upplever mörker. Och det gör vi alla om vi bara

tar in fler i vår värld. Om vi bara tänder ljus för andra, som därmed blir en del av

våra egna liv.

Ikväll tänder vi ljus för Gaza. Varför? Därför att Gaza är vår planets största

fängelse. 1,5 miljon människor bor på en yta som är som en fjärdedel av Öland.

Instängda, utan möjlighet att komma därifrån. Utan möjlighet att få in behövlig

mat, medicin, skolutrustning, utrustning för fabriker, produktion, arbete,

återuppbyggnad efter kriget. Det krig som med sån oproportionerlig

förstörelsekraft drabbade Gazas befolkning för snart två år sedan.

Vad var brottet för att kollektivt dömas till ett sådant fängelsestraff? Ja, brottet är

folktillhörighet. Att tillhöra ett folk som, precis som grannfolket, är

historiskt kopplat till ett och samma land. Där kompromiss är nödvändig. Brottet

är att några bland Gazas befolkning, på grund av den obalans i makt och i

tillgång till livsresurser som råder mellan grannarna, i frustration skickar iväg

några raketer över gränsen. Brottet är att befolkningen i fria, demokratiska val

har valt fel regering. För det brottet utdelas straffet: kollektiv bestraffning i

fängelse.

Vilka är ansvariga? Ja, inte judarna. Inte israeler i allmänhet. Utan den politiska

ledningen i staten Israel. Jag säger detta tydligt därför att vi måste kunna

kritisera staten Israels politik utan att bli kallade antisemiter. Och jag säger det

av egen personlig erfarenhet. Därför måste vi vara noggranna med vårt språkval.

Också andra är ansvariga: FN:s säkerhetsråd, USA framförallt, EU. Kanske vi alla

när vi tillåter att Israel liksom har en egen fil, egna villkor, när det gäller

mänskliga rättigheter och folkrätt, och när detta bara kan fortgå utan att någon

egentligen gör något.

Det måste finnas ett bättre sätt att minnas och hedra förintelsens offer än att

den folkrätt och den FN-stadga som växte fram i chocken efter andra

världskriget, den mänskliga chocken efter bland annat förintelsen för mer än 60

år sedan - att just den folkrätten förtrampas och missaktas. Det måste finnas ett

bättre sätt att hedra offren för den avgrundsdjupa skam som förintelsen var. Det

måste vara möjligt att kritisera en politisk inriktning, utan att den svarta, mörka

antisemitismen banaliseras och blir ett politiskt slagträ.

Ljuset lyser i mörkret för alla. Inget samhälle byggt på våld har överlevt i

historien. När vi kommer ihåg det, så blir det ett ljus i mörkret. Det gäller att

vara uthållig, att kunna vänta. Vi upplever också en tid då allt fler inser att våld

inte fungerar. Det finns inga militära lösningar säger den ene efter den andre av

dem som disponerar de allra mäktigaste stridskrafterna och

förstörelseresurserna i världshistorien. Det finns inga militära lösningar!

Vi har dessutom en gemensam plattform för en gemensam framtid, ett

gemensamt liv tillsammans, alla människor, i folkrätten och i tankarna på de

mänskliga rättigheterna. Men det är inget lättköpt, det är inget enkelt. En

mänsklig rättighet följs av en mänsklig skyldighet, ett mänskligt ansvar. Som

Gandhi sa: ”Den framtid du önskar, den måste du förverkliga i dig själv.”

Vi upplever därtill, kanske nu mer än någonsin, gränsöverskridande solidaritet.

Människor med olika nationalitet, med olika religion, med olika politisk

inriktning kan förenas på folkrättens grund, i rättvisans och rättfärdighetens

tjänst. Ljuset lyser i mörkret.

Och vi har mänsklig erfarenhet av att försoning är möjlig. Erfarenheten från

Sydafrika handlar om en situation som inte var mindre svår än den vi upplever i

Mellanöstern. Men där det ändå var möjligt att söka försoningens väg istället för

den kollektiva bestraffningens och hämndens. Men det sitter i våra ögon. Det

sitter i sättet vi ser på varandra. Mandela sa: ”Min frihet är beroende av din

frihet. Så länge du inte är fri blir jag aldrig fri.” Och Desmond Tutu sa: ”Min

mänsklighet hänger ihop med din mänsklighet. Det är du som gör mig till

människa. Vi är varandras förutsättningar för att vara mänskliga.”

Så ljuset lyser i mörkret.

Och ikväll minns vi särskilt ett stort ljus i mörkret: Ship to Gaza. För ett drygt

halvår sedan avseglade en flotta som byggde på just de ljusfundament som vi

alla kan erfara: gränsöverskridande solidaritet, folkrätt och mänskliga rättigheter

som grund, och ickevåld som väg och medel. Inte minst det sista visade sig vara

det som motparten fruktade allra mest. Mycken energi lades ned på att visa att

det användes lite våld, lite motstånd för att legitimera den egna

våldsanvändningen. Alltså, den som har den överlägset mesta våldskraften är

mest rädd för att någon står upp med ickevåldsmotstånd. För då försvinner

legitimiteten att använda våld. Det är hoppfullt att vi lever i en tid då vi får

uppleva detta.

Så tänder vi ett ljus för Gaza. För att Gazas befolkning ska veta att de är inte

ensamma, de är inte isolerade, de är inte bortglömda.

Vi tänder ett ljus för Gaza för att påminna oss själva om inte bara ickevåldets

nödvändighet, men också dess möjlighet och dess styrka.

Vi tänder ett ljus för Gaza för att förhoppningsvis fördjupa övertygelsen i oss att

det handlar inte om vi och dom. Vi måste våga se på varandra som möjliga

bröder och systrar även om vi just nu är djupt oense. Att våga se att det i varje

människa finns en bundsförvant som kanske av rädsla är skrämd till ett falskt

tänkande om vad som ger trygghet och säkerhet. Men som ett ljus i mörkret kan

befria.

Vi människor är märkliga. Hoppets ljus finns nära oss allihop, hur mörkt det än

är. Vi hoppas alla att det ska vara möjligt att leva också oense i kreativ konflikt,

men att göra det utan att tillgripa våld som konfliktlösningsmetod. Vi vågar

hoppas att hoppets ljus blir tydligt för oss alla, och särskilt för Gazas befolkning.

Vi tänder ett ljus för Gaza. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte

övervunnit det.

Intäkter från Annedalskonserten

StG-Gbg sålde pins, böcker och skivor för över 5000:- och samlade 2161:- i

våra bössor. Kollekten inbringade 23162:-.

- Det var ovanligt lite mynt, kommenterade klockaren. Nästan bara sedlar,

stora sedlar!

Ett fantastiskt resultat efter en fantastisk kväll.

Stort tack till Conny & Co som sytt ihop det fina programmet!

Två tappra i Sjuhärad

Två tappra medlemmar från StG Borås & Sjuhärad gav sig ut på lördagen 18/12 och trotsade

både snön & kylan genom att gå runt med bössor i Borås Centrum, Gunnar Olofsson & Jonas

Bergström.

De fick ihop 753:- och pengarna kommer att sättas in när Saman har kommit hem eftersom

han önskade att alla insättningar skulle ske när han kommit hem.

Insamling, bokförsäljning och TV i Uppsala

I Uppsala har lokalgruppen samlat 33 335 kr under november och december

2010. Pengarna har satts in på StG:s konto. Man har bl a sålt 15 StG-böcker.

TV-Uppland har sänt ett inslag om boken Ship to Gaza.

Se här

http://www.vimeo.com/17912283

och se här

http://www.vimeo.com/17919979

Stödfest i Visby

Lucinda rapporterar att StG-Gotland hade ca 80 betalande vid sin stödfest i

Visby (vilket är bra för ett arrangemang i Visby i december.) Banden ställde

upp gratis, och vi fick även hyra lokalen gratis. Intäkterna i baren gick till

stället, medan vi fick pengarna i inträdet. Mycket god stämning, nöjda

besökare och glada bandmedlemmar som tyckte det var jätteroligt att få

spela för Ship to Gaza.

Hittills i vinter har Ship to Gaza Gotland tjänat in 7802,50 kr. Till detta

räknas, förutom stödfesten, försäljning på Internationella Dagen och på en

julmarknad (där vi sålde mycket, mycket lite.)

Stödfesten gav oss två notiser i lokaltidningarna, och ett större reportage. I

samband med Internationella Dagen var vi på bild i båda tidningarna.

Kalendarium

26/12

Dror Feiler deltar som inbjuden talare när den reparerade Mavi Marmara åter

angör Istanbul. Stor folkfest förväntas.

27/12

Victoria Strand har blivit inbjuden att samtala i P1 måndag 27/12 kl 8.00.

Veckan efter jul kommer radion P1 sända korta samtal på förmiddagarna

som speglar viktiga händelser under året.

28/12

StG-Uppsala anordnar torgmöte i Uppsala på Stora torget mellan 13-15. Vi

kommer också ha en fotoutställning. Martin Ekström tillsammans med några

artister kommer att spela och sjunga om Palestina och StG.

8-9/1

Koalitionens medieansvariga har möte i London.

15/1

Koalitionens logistikgrupp har möte i Aten.

20/1

Moa Länne föreläser om StG för Stenungsunds FN-förening på Billströmska

folkhögskolan.

26/1

Den norske läkaren Erik Fosse föreläser om sina erfarenheter från krigets

Gaza utifrån sin och Mads Gilberts bok, ”Tårarna i Gaza”, onsdag 26/1 kl 18

på Världskulturmuseet i Göteborg.

29/1

Nationellt StG-möte i Borås.

5-6/2

Koalitionens styrgrupp har möte i Madrid.

8/2

Ann Ighe deltar i ABF-möte i Göteborg om situationen i Gaza.

Nästa Nyhetsbrev: 2011-02-10

Ship to Gaza-Sverige

www.shiptogaza.se

Talespersoner:

Dror Feiler: +46 702855777

Ann Ighe: +46 709740739

Mediekoordinator:

Mikael Löfgren: +46 707983643

media@shiptogaza.se