Uttalande av Freedom Flotilla Coalition, Rom 19-20 januari 2013

Nyhet Skapad 24/1 2013 kl 09:59
 

Följande uttalande antogs vid det möte Freedom Flotilla Coalition höll i Rom under den gångna helgen, 19-20 januari. Representanter för svenska Ship to Gaza var Ann Ighe, Dror Feiler och Mikael Löfgren.

”Under två dagar i Rom möttes Freedom Flotilla Coalition för att diskutera vårt gångna arbete och våra planer för framtiden då vår kamp mot den illegala och inhumana blockaden av Gaza fortsätter. Representanter från våra kampanjer i Grekland, Kanada, Norge, Spanien och Sverige, liksom från International Committee for Breaking the Siege of Gaza, huserades av våra italienska kolleger.

Efter Ship to Gazas och Estelles framgångar, som från maj till oktober 2012 drog uppmärksamhet till blockaden och visade att många europeiska hamnar är öppna för sjöfart till och från Palestina, är internationella Freedom Flotilla Coalition glada att meddela att vi har antagit Gaza’s Ark som kampanj. Gaza’s Ark är ett nytt initiativ som skall bygga om en båt i Gaza för att utmana den israeliska blockaden, stimulera den lokala ekonomin och uppmuntra handel (se GazaArk.org för mer information). Ett antal av våra nationella initiativ uttryckte sitt stöd för Gaza’s Ark på olika sätt: genom att bidra finansiellt, uppmuntra försäljning av andelar, genom att arrangera köp av varor som skall exporteras på arken, och/eller genom att bygga civilsamhälleligt stöd i de respektive länderna och trycka på respektive regeringarna att politiskt stödja palestinierna i Gazas frihet att exportera sina varor över havet.

Freedom Flotilla Coalition bestämde också att påbörja ett projekt för att stödja Gazas fiskare i deras kamp för tillgång till hela det palestinska fiskevatten som rätteligen är deras.

Vi fortsätter att kräva av det internationella samfundet att stödja palestinierna i Gazas legitima rättigheter till fullständig och oinskränkt rörelsefrihet. Vi kräver också att de båtar som den israeliska ockupationsflottan beslagtagit skall återlämnas. Detta gäller både palestinska fiskebåtar och de fartyg som kapats under tidigare internationella solidaritetsseglatser för att utmana blockaden.

Nationella kampanjer och sympatisörer överallt uppmanas att göra detta utlåtande känt för sympatisörer, media och allmänhet i så bred utsträckning som möjligt.”

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar