Uppsala: Ljusarrangemang på Stora Torget

Nyhet Skapad 25/11 2012 kl 22:14
 
Ljusarrangemang för att hedra de palestinier som dödats av israels armé. Det var svinkallt och fuktigt men bössinsamlingen funkade faktiskt ändå genom att flera av de få som gav i bössorna stoppade i ovanligt stora sedlar. Görel stod vid Resecentrum ett slag medan vi andra var på Stora Torget.
 
 
Några killar som just kommit åter från Gaza berättade hur fruktansvärt det varit att finnas mitt bland bombnedslagen och inte veta om man skulle överleva. De sa att
de var så oerhört tacksamma för att vi gjorde det vi gör. Ta åt er av det, vänner!
 
James Jonsson håller i banderollen på fotona. I morron har vi opinionsmöte och kommer att få del de beslut som Svenska Kyrkans Riksmöte just fattat om palestinafrågan. Anna Karin Hammar är anmäld som talare.
 
Anna Karin Hammars tal:

Fredens träd har rättvisan som rötter

Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan

När man reser i Palestina ser man då och då stora nycklar utmed flyktingläger eller vägar. Det är en kraftfull påminnelse om de hem som det palestinska folket fråntogs vid Naqba, katastrofen, då palestinierna blev ett flyktingfolk i världen. Nycklarna är en påminnelse om längtan efter upprättelse och om det folkrättsliga löftet med rätten att återvända.

Alla människor behöver ett hem och har rätt till ett hem.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

Den gäller palestinier och den gäller för israeliska judar.

Inte förrän denna grundläggande rättighet respekteras av alla uppstår freden.

Fredens träd har rättvisan som rötter.

Antingen måste alla palestinier ha rätten att återvända eller så måste denna rätt kompenseras på ett adekvat sätt, så att människor känner att deras rättigheter respekteras.

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet med 251 ledamöter, har nyligen fattat beslut om att be Sveriges regering att erkänna Palestina som medlemsstat i FN. Det är en viktig omröstning som troligen ganska snart kommer upp i FNs generalförsamling.

Kyrkomötet har också fattat beslut om att bojkotta ockupationen av Palestina i enlighet med 1967 års gränser. Utan tvekan är det så att en tvåstatslösning är det naturliga alternativet i förhållande till folkrätten, men det ska inte förnekas att det finns starka krafter i det palestinska samhället som i dag arbetar för en enda demokratisk stat, ett gemensamt Palestina/Israel som tillmäter varje medborgare rösträtt. Även om det ter sig som en utopi i dag i förhållande till var Israel befinner sig så finns det statsvetenskapliga forskningsprojekt som utforskar möjligheten av parallella stater på samma landområde. En slags modern version av den berömde judiske filosofen Martin Bubers vision om en binationell stat. Vid Lunds universitet finns det just ett Parallell States Project.

Det palestinska folket hämtar i dag sin uthållighet ofta ur sin tro. Jerusalem som centrum för judendom, kristendom och islam är både en kraftkälla och ett tvisteämne.

Ur folkrättens perspektiv är det självklart att Jerusalem ska vara en öppen stad för människor av alla folk och tro. En delad stad mellan israeler och palestinier, som är huvudstad för båda, måste samtidigt vara en öppen stad där alla fritt kan röra sig.

Den så kallade fredsprocessen gick tyvärr hand i hand med avstängningen av Jerusalem från Västbanken. I början av 1990-talet blev det allt svårare för palestinier att röra sig fritt när de ville besöka handeln, sjukhusen, kyrkorna eller moskéerna i Jerusalem. Det internationella samfundet har inte erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Därför finns alla ambassader i Tel Aviv och bör så förbli tills en gemensam uppfattning i enlighet med folkrätten finns för Jerusalem.

De kristna är få i Palestina. Anledningar till emigration är framför allt ockupationen och dess ekonomiska konsekvenser. Betlehem och Jerusalem är hjärtpunkter inte bara för palestinska kristna utan för kristna från hela världen.

Aldrig förr i historien har Jerusalem och Betlehem varit skilda åt av en mur. Må det vara både första och sista gången som Jerusalem och Betlehem skiljs åt! Riv muren!

I dag fortsätter vi att kräva att blockaden av Gaza upphör. Vi förutsätter att eldupphör ska respekteras från både palestinskt och israeliskt håll. Det bästa motståndet mot förtryck sker med ickevåldsmedel. Därför uppmanar det palestinska kairosdokumentet kyrkor över hela världen till bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot ockupationsmakten Israel. Det är framför allt mot bosättningarna och deras produkter, men så länge Israel inte låter ursprungsmärka sina varor måste alla varor från Israel bojkottas av försiktighetsskäl.

Fredens träd har rättvisan som rötter.

Låt oss därför i vår vardag stödja de ickevåldshandlingar som är tillgängliga för oss. Helt enkelt: bojkotta den israeliska ockupationen av Palestina och erkänn Palestina i FN.

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar