Ship to Gazas skrivelsen till Sverige Radio P3 Dokumentär "Ship to Gaza och dramat på Medelhavet"

Nyhet Skapad 28/4 2020 kl 15:11
 
Mavi Marmara

Gaza och Palestina har så gott som totalt försvunnit ur mediarapporteringen. Inte ens coronapandemin har förändrat detta trots att den instängda befolkningen i det tättbefolkade Gaza enligt WHO saknar tester, intensivvårdsplatser och medicinsk utrustning att hantera coronautbrottet. Det är därför positivt att Sveriges Radio nu uppmärksammar blockaden av Gaza och tioårsminnet av Ship to Gazas försök att bryta denna blockad. ​ Ett försök som stoppades av Israels kriminella attack på obeväpnade civila.

Programmet var huvudsakligen bra i sin skildring av förloppet genom två av de svenska deltagarna, Ulf Carmesund och Mattias Gardell. En svaghet i reportaget var att det inte tydligt betonades att attacken skedde långt ut på internationellt vatten och att det enligt UD ansågs som ett brott mot krigets lagar att fullt beväpnade soldater attackerade obeväpnade civila. Man borde ha påpekat att den FN-utredning som hänvisades till var tillsatt av generalsekreteraren men lades aldrig fram eller antogs av FN. Man kunde i stället ha lyft fram rapporten från FN:s råd för mänskliga rättigheter som slog fast att bordningen stred mot Genevekonventionen och att det fanns klara bevis för uppsåtligt dödande, tortyr och omänsklig behandling.

Den israeliske kommandosoldaten som hävdade att attacken handlade om ett missförstånd, att man trodde att båtarna var fyllda med ”skandinaviska kvinnor”, borde kanske ha ifrågasatts med tanke på att Israel har tillgång till en av världens bästa underrättelsetjänster. Ombordstigningen i Turkiet och Grekland skedde helt öppet och följdes av media och deltagarna från 35 olika länder var i många fall kända av Israels underrättelsetjänst som vid bordningen hade namnlistor i händerna.

Med dessa påpekanden vill vi ändå framhålla att programmet huvudsakligen var bra och väl värt att lyssna på. Blockaden är kvar, de lättnader som infördes 2010 som eftergift till den internationella opinionen är borttagna. Även i år planerar Ship to Gaza att segla i ett försök att bryta blockaden tillsammans med internationella partners. Sveriges Radio är välkomna att följa vår resa eller kontakta oss. Det finns all anledning att fortsätta att uppmärksamma den omänskliga blockad som riskerar att göra Gaza obeboeligt i en snar framtid.

SR P3 Dokumentären kan lyssnas här

Här filmen med vittnesmål från människor som var på båten under attacken 

Jeannette Escanilla

ordförande, Ship to Gaza Sverige

 

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar