Margot Wallström svarar Escanilla på frågan om Gaza och aktionen

Nyhet Skapad 5/7 2018 kl 08:08
 

Svar på fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla (V)

Ship to Gaza

Jeannette Escanilla har frågat mig vad jag avser att göra för att visa Israel hur allvarligt Sverige ser på blockaden av Gaza och hindra bordningar och övergrepp vid resan av Ship to Gaza.

Situationen i Gaza är kritisk, och EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för humanitärt bistånd, handelsvaror, personer och givare. Det är av yttersta vikt att humanitära leveranser till Gaza släpps in. Detta är något Sverige kommer att fortsätta verka för.

Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen är i kontakt med den israeliska regeringen rörande det planerade Ship to Gaza i sommar.

Stockholm den 4 juli 2018

Margot Wallström

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar