Konstruktiv dialog mellan Utrikesdepartementet (UD) och Ship to Gaza

Nyhet Skapad 15/8 2018 kl 20:43
 

Torsdagen den 9 Augusti träffade Ambassadören Ann Dismorr, chef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten på Utrikesdepartementet, Jeanette Escanilla, ordförande för Ship to Gaza, Dror Feiler juridisk talesperson för STG och styrelseledamot Jan Strömdahl. Med på mötet var också medarbetare från utrikesdepartementet.

Utgångspunkt för mötet var Margot Wallströms svarsbrev till StG där hon bl.a. skriver att ”…. agerandet av de israeliska myndigheterna i förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna ombord saknar stöd i folkrätten.” Hon slår fast att ”Regeringen har också begärt att fartyget, dess last och personerna som befann sig ombord släpps fria.”

Vi behandlade först det skärpta läget i Gaza och behovet av att få med andra länder och FN i konkreta stödåtgärder.

Därefter berättade vi från StG mer i detalj hur kapningen hade gått till och hur vår besättning och deltagare hade behandlats. Vi diskuterade hur regeringens begäran skulle kunna förstärkas om Israel vägrar åtlyda regeringens begäran. Vi diskuterade främst havsrättsliga och folkrättsliga åtgärder, vilka utrikesdepartementet kommer närmare att undersöka för vidare åtgärder.

Ett uppföljningsmöte kommer att äga rum med UD, när vi Ship to Gaza sammanställt vår slutliga rapport om kapningen av vår båt "freedom for Gaza".

Ship to Gaza Sweden

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar