Kommunistiska partiet: "Stöd kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina!"

Nyhet Skapad 22/5 2018 kl 15:06
 

I över tio år har Israels kriminella blockad mot Gaza pågått. Blockaden,

ockupationen, bosättarpolitiken, de återkommande krigen och den senaste

tidens massakrer på fredliga demonstranter är ett led i den stora etniska

rensning av palestinier som ligger till grund för staten Israel.

Trumpsregimens beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad är

dödsstöten mot den så kallade fredsprocess under USA:s ledning som pågått i 40

år. Denna ”fredsprocess” har i praktiken inneburit att under falskt prat om en

tvåstatslösning ge Israel frikort att sakta men säkert undergräva alla möjligheter

till en självständig palestinsk stat.

Den enda hållbara lösningen är ett fritt och demokratiskt Palestina, med lika

rättigheter för alla dess invånare, oavsett etniskt ursprung eller religion och

inkluderande de palestinska flyktingarnas rätt att återvända. En sådan lösning

innefattar givetvis människor av judiskt ursprung och tro, men den har ingen

plats för sionismen.

Kommunistiska Paritet stödjer Ship to Gazas kampanj för att bryta Israels

kriminella blockad, och ser det som ett viktigt steg i kampen för ett fritt och

demokratiskt Palestina. Att Ship to Gaza väljer att fokusera på just blockaden

mot Gazaremsan behöver inte stå i motsättning till synen att hela Palestina ska

bli fritt.

Genom vårt stöd till Ship to Gaza ställer Kommunistiska Paritet sig bakom

kravet på att blockaden av Gaza ska hävas och att den svenska regeringen måste

agera för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av

ockupation och blockad.

För ett fritt och demokratiskt Palestina!

Robert Mathiasson

Ordförande i Kommunistiska Partiet

Läs mer om våra stöduttalanden här.

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar