Jimmy Carter och Gro Harlem Brundtland: Risk för nytt krig mot Gaza om inte krigsförbrytelser utreds

Nyhet Skapad 30/6 2015 kl 13:00
 

Den tidigare amerikanske president Jimmy Carter och den tidigare norska statsministern Gro Harlem Brundtland skriver i den israeliska tidningen Haaretz att rapporten från FN:s människorättsråd om krigsförbrytelser under Gazakriget 2014 är att betrakta som objektiv och välbalanserad. De uppmanar också israeliska och palestinska företrädare att samarbeta med ICC, Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, för att de ska kunna lagföra eventuella krigsförbrytare.

"Ju mer den [Internationella brottsmålsdomstolen] används och respekteras, desto mer effektiva kommer den att bli. Den etablerades för att bli ett av de huvudsakliga verktygen för att kunna utkräva ansvar för krigsförbrytelser och minimera straffriheten. Tyvärr är varken Israel eller USA medlemmar i domstolen. Vi anser att de borde vara det.

Kommissionens rapport gör tydligt att straffrihet för överträdelser mot internationell rätt, inklusive krigsbrott, har 'rådit över hela linjen' under de senaste konflikterna mellan Israel och palestinierna, inte minst i Gaza. Fortsatt straffrihet och brist på ansvarsutkrävande kommer att kraftigt öka sannolikheten för en ny konflikt och ytterligare krigsbrott"

I rapporten från FN:s människorättsråd, under ledning av den amerikanska domaren Mary McGowan Davis, skriver man att "det faktum att den [israeliska] politiska och militära ledningen inte ändrade sitt tillvägagångssätt, trots en betydande mängd information gällande den omfattande döden och förstörelsen i Gaza, väcker frågor om möjliga brott mot internationell humanitär rätt av dessa företrädare, som kan uppgå till krigsförbrytelser". Enligt rapporten dödades 2225 palestinier, varav 1462 civila, och 73 israeler, varav sex civila. Under en presskonferens underströk McGowan att "omfattningen av förstörelsen och det mänskliga lidandet var utan motstycke och kommer att påverka kommande generationer"

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar