Israels försvarsminister: "Ingen humanitär nöd i Gaza"

Nyhet Skapad 29/6 2015 kl 20:57
 
Export från Gaza 2003 - 2014. Diagram från Världsbanken: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee May 27, 2015 Economic Monitoring  Report to the Ad Hoc  Liaison Committee May 27, 2015

Israels försvarsminister Moshe Ya’alon höll under måndagen en föredragning för utrikeskorrespondenter. Han hävdade då att ”det finns ingen humanitär nöd i Gaza”, även om situationen på Gazaremsan inte är ”angenäm”. Han tillade att situationen skulle ha varit helt annorlunda ”om de bestämde sig för att exportera jordgubbar från Gaza istället för raketer”.

Under söndagen, timmar före bordningen, gjorde det israeliska utrikesdepartementets talesperson Emmanuel Nahshon ett utspel om att de tänkte överlämna ett brev till Ship to Gazas passagerare med ett brev ”om och när de når Israel”. I brevet, som nyhetsbyrån AFP har tagit del av på hebreiska, står bland annat följande att läsa:
"Det finns ingen blockad mot Gazaremsan, och ni inbjuds att föra in humanitära förnödenheter genom Israel. Att förhindra tillträde från havet är någonting som sker i enlighet med internationell rätt [...]".

Ovanstående uppgifter om situationen på Gazaremsan motsägs av flera rapporter från internationella organ. 22 maj publicerade Världsbanken en ny rapport om Gazas ekonomiska utveckling inför en internationell biståndsgivarkonferens.  Enligt rapporten befinner sig Gaza "på randen till kollaps" och är "oerhört skadat av återkommande väpnade konflikter, av blockaden samt av intern splittring". Gazas ekonomi når därför endast en fjärdedel av sin beräknade potential.

I rapporten konstateras att arbetslösheten i Gaza ligger på en katastrofnivå: 43 %, den högsta nivån i världen. Arbetslösheten hos unga ligger på 60 %. Israels krig mot Gaza under 2014 och Egyptens ökade aktivitet för att stänga ner Gazas smugglingstunnlar - som länge har fungerat som en livlina - har kraftigt bidragit till att Gazas BNP har sjunkit med 15 % och 460 miljoner dollar under de senaste två åren. BNP per invånare har minskat med en tredjedel under de senaste 20 åren. I rapporten konstateras även att fattigdomen är mycket hög i Gaza, trots att 80% av befolkningen tar emot någon form av internationellt bistånd.
Man skriver vidare:
"Dessa siffror kan dock inte skildra omfattningen av lidandet för Gazas invånare till följd av dålig tillgång till elektricitet och vatten/avlopp, krigsrelaterade psykologiska trauman, begränsad rörlighet och andra skadliga effekter av krigen och blockaden."

Världsbanken framhäver vikten en starkare privat exportinriktad sektor, bistånd till uppbyggnad av Gaza samt effektiva palestinska skattefinansierade institutioner för att den ekonomiska utvecklingen skall kunna vändas i Gazaremsan. Hävandet av blockaden anges genomgående som en förutsättning för att dessa åtgärder skall kunna genomföras och ge effekt. Världsbanken uppmanar till "hävandet av blockaden av rörlighet för varor och människor för att låta Gazas handelssektorer återhämta sig".

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar