Israel fortsätter offensiven trots starka internationella protester

Nyhet Skapad 31/7 2014 kl 21:25
 

Över 1400 palestinier har dödats sedan Israel inledde sin senaste offensiv mot Gaza för 24 dagar sedan. Enligt Palestinan Center for Human Rights (PCHR) är 85 % av dödsoffren civila, varav 345 är barn. Över 6500 palestinier har skadats, de allra flesta civila. 

Amnesty International skriver i ett upprop till USA:s regering att fler barn än stridande har dödats och uppmanar USA att sluta beväpna Israel. Trots detta tillkännagav USA att man nyligen skickat en last med ammunition för att bistå Israel.

FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay sa i ett uttalande på torsdagen att hon anser att Israel medvetet trotsar internationell lag under den pågående offensiven i Gaza och att världsmakterna bör utkräva ansvar för eventuella krigsbrott. Hon sa samtidigt att Hamas militanta gren också brutit mot internationell humanitär lag då man avfyrat raketer godtyckligt in i Israel, ibland från tätbebodda områden.

Israel har attackerat hem, skolor, sjukhus och FN- byggnader, vilket är ett uppenbart brott mot Genevekonvensionen menade Pillay som även kritiserade USA för att inte göra tillräckligt för att stoppa dödandet. Slutligen krävde Pillay att blockaden och ockupationen ska upphöra och sa sig vara bestrört över att USA konsekvent röstar emot resolutioner mot Israel i FN.

Förra veckan beslutade FN:s råd för de mänskliga rättigheterna att tillsätta en kommission för att undersöka om Israel gjort sig skyldigt till brott mot mänskligheten.

Trots starka internationella fördömmanden mot Israels agerande så uppgav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att offensiven fortsätter och att armén ska slutföra sitt uppdrag med att förstöra tunnlarna "med eller utan eldupphör".

Utrikesminister Carl Bildt skriver på DN Debatt idag att varje lösning nu måste utgå från att blockaden måste hävas, att Israels legitima säkerhetsintressen måste tas till vara och att Gaza tydligt och klart blir en del av den palestinska administrationen med dess säte i Ramallah på Västbanken.

"Den fjärde grundprincipen för en mer långsiktig överenskommelse måste vara att ge Gaza möjligheten att bli den kommande palestinska statens fönster mot Medelhavet och i viktiga avseenden – hamn och flygplats – dess port till världen." Skriver Carl Bildt.

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar