Gazas kvinnor under blockaden –riksdagskonferensen den 17 maj

Nyhet Skapad 21/6 2017 kl 19:39
 

Den 17 maj höll Ship to Gaza en konferens i förstakammarsalen i Riksdagen om den omänskliga situationen för palestinierna under den nu tioåriga israeliska blockaden. Fokus låg på kvinnorna och barnen, de som lider värst under den folkrättsstridiga blockaden.  Särskilt inbjudna gäster var kvinnorna som i somras seglade med Women's Boat to Gaza.

Jonas Sjöstedt öppningstalade som det inbjudande riksdagspartiets ordförande. Att palestiniernas sak låg honom varmt om hjärtat stod klart, han seglade ombord på Estelle på en av sträckorna i Medelhavet mot Gaza.

Därefter hälsade Jeannette Escanilla välkommen, Ship to Gazas ordförande och tillika en av de kvinnor som seglade sista sträckan mot Gaza på kvinnobåten.

Huvudtalarna var tre:

Först ut var Samar Awadullah från PLO. Hon gav ett mycket tänkvärt nytt perspektiv på blockaden, när hon redogjorde för hur palestinierna överallt är satta under blockad: på Västbanken, i Israel, i Libanons flyktingläger, i Yarmouk i krigets Syrien.

Victoria Strand, läkare och talesperson för Ship to Gaza, redogjorde för den mardrömslika situationen för Gazas svårt sjuka, t.ex. kvinnor med bröstcancer, som förhindras utresa i tid till det sjukhus i det  palestinska Jerusalem, där sådan vård finns.

Eva-Lena Jansson, socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot av Europarådet, har gjort en omfattande och mycket intressant  rapport om den humanitära situationen i Gaza, vars resolution Europarådet med stor majoritet tagit som sin (2017) och där det fastslås att blockaden mot Gaza måste hävas. h

Sedan var det de inbjudna kvinnornas tur, de som seglade för att bryta blockaden ombord på Women's Boat to Gaza i somras. Båtledaren Ann Wright, som i protest mot USAs intåg i Irak 2003 begärde avsked från sin  tjänst som diplomat och överste i armen, talade om nödvändigheten av att med handling sätta ljuset på Gaza och fortsatt försöka bryta blockaden. Mairaed Maquire, nordirländsk Nobelpristagare i fred, höll ett eldande tal om fred och solidaritet som den ärevördiga gamla riksdagssalen nog inte hört på ett tag.Tystnaden måste brytas dundrade denna milda fredsapostel.

De övriga kvinnorna berättade i en panel om varför de seglat för att göra slut på blockaden mot Gaza och hur frågan ses i deras hemländer. Sydafrikanska Leigh-Ann Naidoo tex vittnade om hur viktig den palestinska kampen mot ockupation och apartheid är för hennes hemlands regering och folk.

Slutligen togs en resolution som kvinnorna tar med sig hem som underlag för fortsatt arbete i sina resp länder, såväl som vi i Ship to Gaza. Den avslutande uppmaningen riktar sig till regeringar och parlament:

 "Fördömanden av denna katastrofala politik måste åtföljas av sanktioner som uppsägning av handelsavtal och avbrytande av samarbeten inom områden som sjukvård och utbildning"

Bland de inbjudna gästerna fanns de palestinska och chilenska ambassadörerna, vidare en lång rad representanter för organisationer, som liksom Ship to Gaza, anser att världen måste agera för att befria Gazas människor från sitt fängelse: Internationella Kvinnor för Fred och Frihet, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kvinna till Kvinna, Sensus studieförbund, Judar för israelisk-palestinsk fred, Ship to Gaza Norway, Ung Vänster, Feministiskt Initiativ, och,naturligtvis, Palestinagrupperna och Svenska Palestinakommitten.

Många deltagare uttryckte sin stora  uppskattning av konferensen och menade sig ha stärkts i sin ambition att arbeta för att häva blockaden av Gaza

Organisationskommittén tackar alla gäster och deltagare för deras insats

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar