Frustrationen i Gaza

Nyhet Skapad 17/5 2018 kl 20:37
 

Socialdemokrater för tro och solidaritet:
I dag avseglar ännu en konvoj under namnet Ship To Gaza. Det uttalade syftet med aktionen är att öka respekten för mänskliga rättigheter och folkrätt samt att visa praktisk solidaritet med de nästan 2 miljoner människor som lever i Gaza utan möjlighet att efter fri vilja lämna platsen.

Sedan 2007 lider människorna i Gaza av en blockad som hindrar dem från att resa samt från att både exportera och importera varor och tjänster. Blockaden infördes av Israel, men även Egypten medverkar till att upprätthålla blockaden. Den leder till ekonomisk stagnation, arbetslöshet som leder till fattigdom, biståndsberoende och politisk frustration.

Frustrationen riktar sig både mot Hamas styre i Gaza, mot att Hamas och Fatah inte lyckats enas, samt mot Israel och Egypten. I ett hårt polariserat politiskt klimat blir det alltför ofta de vanliga innevånarna i Gaza som hamnar i kläm. Den stora majoriteten av de vanliga människorna i Gaza hyser en önskan om att leva sida vid sida, med ömsesidig respekt mellan Israel och Palestina. De förtjänar bättre än det som deras ledare ger dem.

Inte minst i den senaste månadens massiva protester i Gaza ser vi en tilltagande frustration - över att vara inlåst av Israels brutala ockupation, över det egna ledarskapet som saknar visioner och som inte förmår skapa en dräglig situation för sitt eget folk, över Hamas repressiva styre, över en omvärld som sviker.

Där finns många ungdomar och äldre som inget hellre vill än att utbilda sig, arbeta, resa, upptäcka världen, men som istället riskerar att dras in i politiskt extrema grupper eftersom det i deras ögon inte finns något annan framtid. Hopplös frustration, kanaliserad genom svartvit retorik, är ett kraftfullt bränsle för det extrema våldet.

I diskussioner om lösningar ska lokala och internationella aktörer låta sig vägledas av folkrätt och mänskliga rättigheter. När parter inte själva klarar att nå en fungerande överenskommelse är det nödvändigt att biståndsgivare och internationella aktörer utvecklar nya redskap att övertyga parterna om vikten av folkrätt och mänskliga rättigheter. Utan dessa internationella överenskommelser blir det till slut den råa makten som sätter villkoren.

Läget i Mellanöstern är mer spänt än på mycket länge. Nyligen lämnade USA Iranavtalet, idag öppnas USA:s symboliskt viktiga ambassad i Jerusalem. Israel firar i år sina första 70 år som självständig judisk stat. Imorgon infaller 70-årsdagen av al Nakba, katastrofen, som högtidlighåller palestiniernas flyktingkatastrof. Sedan flera veckor ser vi hur unga människor dödas i Gaza vid gränsen till Israel. Vi följer utvecklingen med växande oro.

Om den internationella rätten följs kan människor leva sida vid sida i säkerhet. Man måste inte älska varandra, men man måste respektera varandra, det gemensamma regelverk som internationell rätt utgör och utgå från att mänskliga rättigheter gäller alla, inte bara några.

Det största ansvaret ligger som alltid på den part som har mest makt. Därför åligger det Israel att avbryta ockupationen av Västbanken och avbryta blockaden av Gaza. Vi väntar oss fortfarande att USA ska vilja bidra till en rättvis fred. Men USA:s senaste utspel väcker oro. De måste istället bidra till att avbryta den inledda upptrappningen och inleda en nedtrappning via diplomatiska ansträngningar.

https://www.facebook.com/trosolidaritet/posts/1932188620133316
 

Läs mer om våra stöduttalanden här.

 

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar