Försiktig optimism om försoningsavtal mellan Hamas och Fatah

Nyhet Skapad 22/10 2017 kl 23:07
 
Foto: Muhammad Ashiq

I mitten av oktober signerades ett försoningsavtal mellan Hamas, styrande parti i Gaza, och Fatah, styrande parti på Västbanken, i Kairo under överseende av egyptisk underrättelsetjänst. Enligt uppgifter som The Guardian har tagit del av innebär avtalet att den Fatah-kontrollerade Palestinska myndigheten ges full kontroll över Gaza samt gränsövergången mot Egypten i Rafah. 3000 poliser från den Palestinska myndigheten ska installeras i Gaza. I utbyte väntas Palestinska myndigheten lätta på dess restriktioner för införsel av el och bränsle till Gaza. 

Fatah är ett sekulärt och arabnationalistiskt parti som också är den starkaste aktören inom paraplyorganisationen PLO (Palestinian Liberation Organisation). PLO representerar palestinierna i olika internationella organ. Fatahs ledare Mahmoud Abbas valdes till Palestinas president i januari 2005. Hamas vill bilda en islamisk stat i hela det historiska Palestina (nuvarande Israel och Palestina) och ingår inte i PLO. I parlamentsvalet i januari 2006 vann Hamas en majoritet av mandaten och kunde därmed bilda regering och utse premiärminister. Tongivande länder, bland annat EU, valde då att frysa förbindelserna med den Hamas-ledda regeringen. Efter ett kortlivat försök till en nationell enhetsregering utbröt i juni 2007 våldsamma sammandrabbningar mellan Fatah och Hamas. Sedan dess styr Hamas i praktiken Gaza medan Mahmoud Abbas i praktiken styr Västbanken och representerar Palestina i internationella organ. Abbas kontrollerar Palestinska myndigheten som är mottagare av internationellt bistånd. Kort efter Hamas maktövertagande i Gaza inledde Israel en blockad mot Gaza till lands, till sjöss och i luften. Efter tio år av blockad, tre krig mot Gaza samt flera misslyckade försök att bilda gemensam nationell regering kvarstår den politiska splittringen bland palestinier och inga nya parlaments- och presidentval har hållits.

Den israeliske journalisten Jonathan Cook skriver att avtalet syftar till att förmå Egypten, som varit fientligt inställd till Hamas-regeringen i Gaza, att öppna Rafahs gränsövergång samt att tillmötesgå viktiga biståndsgivare som tidigare har bojkottat Hamas-regeringen i Gaza. Han påpekar att flera avgörande frågor - avväpning av Hamas väpnades gren i Gaza, utlysande av nyval - inte har behandlats i dokumentet. Flera tidigare försök till försoning har också misslyckats. Cook anger dock Egyptens allt mer framträdande roll i Gaza som skäl till att ta initiativet på allvar. Hamas, vars systerorganisation Muslimska brödraskapet utsätts för hård repression mot al-Sisis styre i Egypten, har i praktiken gemensamma intressen med Egypten i att bekämpa IS-anknutna grupperingar som operar i både Gaza och Egypten. Hur det israeliska politiska ledarskapet kommer att agera är fortfarande ovisst. FN publicerade i juli en rapport (Gaza: Ten years later) där man varnade för att Gaza riskerar att bli obeboeligt år 2020 samt att nya israelisk-palestinska strider kan komma att eskalera om inte avgörande lättnader av blockaden kommer till stånd.

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar