FN: Gaza riskerar bli obeboeligt år 2020 och konflikten kan eskalera

Nyhet Skapad 11/8 2017 kl 13:37
 

Förenta Nationerna har nyligen publicerat rapporten "Gaza: Ten years later". I rapporten ges ett nedslående och alarmerande facit över situationen i Gaza, efter tio år av blockad. 

I en rapport från 2012 förutspåddes att Gaza skulle komma att bli "obeboeligt" år 2020 om inte avgörande förändringar kom till stånd för att möjliggöra ekonomisk utveckling för Gazaremsan. FN står fortfarande fast vid denna bedömning och hävdar även att detta redan hade skett om inte FN hade kommit till undsättning genom bistånd. I rapporten konstaterar man att det mesta har blivit värre än förväntat. I rapporten från 2012 förutspåddes en svag ekonomisk tillväxt under de närmaste åren, om inga lättnader av blockaden genomfördes. Om verkliga lättnader av Israels blockad genomfördes spåddes istället en markant årligt BNP-tillväxt på 6 procent. I själva verket har Gaza haft en negativt BNP-tillväxt under de senaste åren. Sedan 2012 har Gazas befolkning ökat med 400 000 personer och beräknas öka till 3 miljoner inom tolv år. Trots ett ökat byggande har varken infrastrukturen eller välfärdsverksamheten kunnat möta befolkningsökningen. Vid årsskiftet kommer Gazas befolkning inte längre ha tillgång till drickbart rinnande vatten. 

Arbetslösheten har ökat markant, till 42 %. Hamas politiska styre har medfört övergrepp mot befolkningens rättssäkerhet, samtidigt som splittringen mellan Hamas styre i Gaza och Palestinska myndighetens styre på Västbanken har försvagat samhällsorganisationen och fördröjt nödvändiga satsningar på infrastruktur. Israel har sedan 2015 lättat på restriktionerna för import av cement samt handel med jordbruksprodukter och textiler till Västbanken. Den nuvarande exporten från Gaza motsvarar dock endast 20% av nivåerna från 2007, innan blockaden hade trätt i kraft. Sedan 2016 har dessutom andelen palestinier som tillåts passera gränsövergången vid Erez minskat.

FN konstaterar vidare att om inga avgörande förbättringar sker, kommer Gaza att bli "mer isolerat och desperat, hotet om en förnyad och än mer förödande eskalering kommer att öka och utsikterna för en inompalestinsk försoning kommer att minska - och således även för fred mellan Israel och Palestina".

FN:s biståndskoordinator för de palestinska områdena Robert Pipes skriver i förordet till rapporten:
"Under mina besök till Gaza var fjortonde dag blir jag ständigt häpen över trägenheten hos ett folk som lyckas klara av situationen trots sådana odds. För de flesta av oss skulle 'obeboelighets'-tröskeln redan varit nådd, med endast två timmar elektricitet per dag som nyligen var fallet, och en ungdomsarbetslöshet på 60 %. Trots detta lyckas familjer i Gaza på något sätt att hitta sätt att klara sig på det man har. Men detta ändrar inte faktumet att det är djupt orättfärdigt och inhumant att försätta Gazas civila inför en sådan prövning."

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar