FN: allvarlig våg av posttraumatisk stress i Gaza

Nyhet Skapad 22/1 2013 kl 21:39
 

UNRWA, FN:s flyktingorgan, som är den största humanitära organisationen på plats i Gaza, rapporterar en hundraprocentig ökning av fall av posttraumatiskt stressyndrom hos befolkningen i Gaza efter "Operation Pillar of Cloud", Israels senaste storskaliga bombanfall för två månader sedan. De som behandlas för psykiska trauman på UNRWA:s kliniker har fördubblats från november till december. Av de som behandlas är 42 procent barn under nio år.
UNRWA:s upplevelse om en ökning av antalet patienter stämmer väl överens med UNICEF:s undersökning, som fann en markant ökning av krigsrelaterade psykiska problem.

"När jag först kom till Gaza efter kriget, överväldigades jag av hur många mammor och barn som led av de fullskaliga och omfattande bombningarna. Alla de mammor jag mötte på UNRWA:s kliniker sa att deras barn uppträdde annorlunda under kriget. Vissa sover inte bra, andra äter inte bra och vissa har svårt att tala. Det är hjärtslitande" säger Akihiro Seita på UNRWA:s hälsoprogram i Gaza.
UNICEF rapporterar att barn som har sömnsvårigheter har ökat med 91 procent, medan 84 procent av barnen i studien rapporterades se "chockade eller förvirrade" ut och 85 procent av barnen hade "förändringar i aptiten".

För att klara den desperata situationen och möta det ökade behovet av mentalvård i Gaza vädjar UNRWA om ökat ekonomiskt bistånd till sin verksamhet i Gaza.

Läs hela pressmeddelandet från UNRWA här:

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1601

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar