Feministiskt Initiativ stödjer Ship to Gaza

Nyhet Skapad 18/5 2018 kl 12:46
 

Den humanitära situationen i Gaza är allvarlig. Israel har skapat 127 illegala bosättningar sedan 1967. Där bor nu 600 000 israeler. I jämförelse bor 1,7 miljoner palestinier i Gaza.

Sedan 2007 är Gaza under blockad, vilket FN konstaterat är orsaken till en allvarlig humanitär kris. Blockaden är en form av kollektiv bestraffning som inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Det som berövas Gazas invånare är försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, vatten, och kulturellt utbyte.

Blockaden förhindrar dessutom införsel av byggmaterial och reservdelar som möjliggör återuppbyggnad av Gazas sönderbombade bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur. Det är fortfarande nästan omöjligt för palestinierna i Gaza att möta sina landsmän och släktingar på Västbanken, helt i strid med Osloavtalets anda. En majoritet av Gazaborna lider av brist på mediciner och sjukvårdsmateriel, elavbrott under en stor del av dygnet och dricksvatten som inte passar för konsumtion rinner ifrån kranarna.

Allt detta målar en situation som onekligt kan definieras som nekande av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Muren i Gaza, blockaden, militärt förtryck och kontroll som närmast liknar apartheid, samt genom USA:s beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad är handlingar som går mot folkrätten.

Feministiskt initiativ stödjer ”Ship to Gaza” som är en fredlig ickevåldsaktion för att försöka bryta blockaden av Gaza. Den olagliga blockaden leder till att invånarna i Gaza förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. För att börja riva ner hindren för fred och rättvisan krävs att blockaden hävs.

För mer info om våra stöduttalanden, se här.

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar