Bordningen fördöms i uttalanden från Vänsterpartiet, SSU och Feministiskt initiativ

Nyhet Skapad 29/6 2015 kl 21:56
 
Foto: IMEU / Creative commons license

Under dagen har Vänsterpartiet, SSU och Feministiskt initiativ publicerat uttalanden där den israeliska militärens bordning av Ship to Gazas fiskefartyg Marianne, på internationellt vatten, fördöms.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt uttalade sig strax efter bordningen på Twitter: "Så beter sig en arrogant ockupationsmakt”. I ett pressmeddelande uttalar sig även Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde:
"Det är provocerande men tyvärr inte förvånande att Israel än en gång stoppar en humanitär transport till ett folk som lever under en illegal blockad. Det är ännu ett övergrepp mot Gazas hårt prövade befolkning. Sverige behöver nu agera för att alla deltagare släpps fria, att man lämnar tillbaka skeppen och att lasten får nå sin slutdestination"

SSU:s ordförande Ellinor Eriksson skriver i ett uttalande:
"Israel har ingen rätt att stoppa svenska skepp på internationellt vatten. Överfallet är ett brott mot folkrätten. Besättningen måste omedelbart friges och skeppet måste återlämnas. [...] Idag, på Socialdemokraternas dag i Almedalen, uppmanar vi regeringen att på nytt öka sina ansträngningar för att en Palestinsk stat ska bli verklighet. Sverige, EU och världssamfundet måste öka pressen på Israel att avsluta den illegala ockupationen och häva illegala blockaden av Gaza. [...] De senaste 7 åren har Gaza drabbats av tre krig. En hel generation håller på att tappa hoppet om framtiden. Låt oss därför skicka nya skepp laddade med solidaritet till dess att blockaden av Gazas bryts och Palestina är en självständig stat som lever i fred, sida vid sida med Israel."

Feministiskt initiativ skriver i ett uttalade:
"Feministiskt initiativ fördömer övergreppet mot den öppna sjöfarten när Israel i natt bordade Ship to Gazas svenskflaggade fisketrålare Marianne av Göteborg. Skeppet ska ha bordats omkring 100 sjömil från Gaza. Israels upprepade dåd på internationellt vatten utgör oroande tecken på att ockupations- och blockadpolitiken utvidgas till att omfatta hela östra Medelhavet. Feministiskt initiativ uppmanar nu regeringen och det internationella samfundet att omedelbart vidta åtgärder mot den israeliska blockad- och ockupationspolitikens dagliga kränkning av folkrätt och mänskliga rättigheter. Sverige måste stå upp för folkrätten och stödja fredliga solidaritetsinsatser vars enda syfte är att tillförsäkra människor basala förnödenheter."

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar