Om Ship to Gaza

Blockaden mot Gaza har pågått sedan 2007, trots protester från omvärlden. Efter vårt första försök att bryta blockaden har ytterst marginella lättnader av blockaden skett, lättnaderna som innebar att varor som kryddor som Israel tidigare klassat som ”lyxvaror” nu tillåts in i Gaza. Det råder fortfarande akut brist på medicin, sjukvårdsmaterial och byggnadsmaterial. Organisationer som FN släpper kontinuerligt rapporter om det akuta läget i Gaza där detta uppmärksammas. Blockaden ska hävas - inte lättas!

Världens ledare sviker – vi tar vid

Världssamfundet har inte agerat de senaste 13 åren, utan fortsätter med uttalanden och ”tyst diplomati”. Vi kan som medmänniskor inte stillatigande se på den humanitära kris som blockaden orsakar för Gazas befolkning, därför agerar vi. 2010 överfölls vår fredliga konvoj av en stor israelisk militärstyrka, som dödade nio av våra passagerare och skadade ett 50-tal. 2011 anslöt sig den hårt pressade grekiska regeringen till den israeliska blockadpolitiken och förbjöd våra fartyg att lämna grekisk hamn – helt i strid med internationell rätt och EU:s lagar. Ingen regering, inte heller Sveriges, hördes protestera mot detta brott mot EU:s princip om den fria rörligheten.

2012 nådde vi med segelskonaren Estelle närmare än någonsin Gaza. På morgonen den 20 oktober bordade israelisk militär svenska Ship to Gazas fartyg SV Estelle på internationellt vatten. En 5000 sjömil lång solidaritetsresa genom Europa slutade i ett tydligt brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Aktivisterna kom från olika länder: Kanada, Finland, Grekland, Israel, Italien, Norge, Spanien och Sverige. Några av dem representerade den internationella Freedom Flotilla Coalition (FFC) och nationella initiativ som ingår i FFC. Ombord fanns också fristående aktivister, som fem parlamentsledamöter från fyra olika länder i Europa, en journalist och en tidigare ledamot i det kanadensiska parlamentet.

Din hjälp behövs

Nu behöver vi din hjälp för att bryta blockaden en gång för alla, och ge Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter och sin mänskliga värdighet. Över hela världen bildas nya grupper till stöd för Gaza, och vår koalition växer. Men vi står emot en av världens starkaste militärmakter. Det finns ingen stat som hjälper oss, utan allt bygger på att människor som du och jag drar sitt strå till stacken. Därför är varje bidrag, ekonomiskt eller ideellt arbete, oerhört värdefullt. Se hur du kan Stödja Ship to Gaza. Du är även mycket välkommen att engagera dig genom någon av de många lokalgrupperna runt om i Sverige.
 

Ship to Gaza seglar återigen mot Gaza för att bryta blockaden! Vi behöver din hjälp! Donera till Ship to Gaza!
Stöd oss Donera till Ship to Gazas/Freedom Flotilla Coalitions nästa försök att bryta den inhumana blockaden av Gaza.
SWISH 123 658 1680 - (skriv donation och ditt namn i meddelandefältet)
PlusGirot 46359-6 (skriv donation och ditt namn i meddelandefältet)
FÖR BARNEN I GAZA - SEGLAR VI IGEN! STOPPA DEN ILLEGALA BLOCKADEN AV GAZA!
Så snart det är möjligt 2021, seglar Ship to Gaza som en del av Freedom Flotilla Coalition till Gaza för att bryta blockaden. I flera år har FN varnat för att Gaza kommer att vara obeboeligt år 2020 om blockaden inte upphör.
Barnens situation i Palestina är helt oacceptabel och i Gaza är den allra värst. Mer än hälften av Gazas befolkning på över 2 miljoner människor är barn.
De svåra levnadsvillkoren, brist på mat, vatten, elförsörjning och skräcken för militära attacker gör att var fjärde barn i Gaza, vilket är 290 000, är i behov av kontinuerligt psykosocialt stöd. Sjukvården räcker inte till enligt WHO. Cancervården sviktar på grund av brist på mediciner och cellgifter.
I november 2019 förvägrades 242 barn möjlighet till vård i Östra Jerusalem trots remiss från läkare. Anhöriga får inte tillstånd att följa med de barn som får vård. Senaste året separerades 56 småbarn från sina föräldrar och 6 dog i ensamhet.
Under fredagsdemonstrationer som pågått i nästan två år har israeliska armen dödat 215 palestinier och skadat ca 8000. Därav 57 dödade barn. Armens prickskyttar skjuter medvetet sönder knäna på unga palestinier. Kraven från Gazaborna är att blockaden upphör och flyktingarnas rätt till återvändande.
- Vi uppmanar Sveriges regering att kraftfullt protestera mot Israels brott mot de mänskliga rättigheterna. När regeringar inte agerar gör vi det.
Närmare 70% av Gazas befolkning lever under en osäker livsmedelsförsörjning.
■ Sjukhus i Gaza har mindre än en månads lager av viktiga mediciner.
■ Nästan hälften av arbetskraften är arbetslös.
■ Avsaltningsanläggningar och avloppsreningsverken fungerar inte och 97% av vattnet i Gaza är odrickbart.
■ Elförsörjning finns ett fåtal timmar om dagen.
Barnen i Gaza behöver vår hjälp!
Tack för ditt stöd!
Ship to Gaza Sverige