Palermo - Messina

Adriana Catala

Journalist, Spain

I´m shipping to Gaza because I want to start with my journalism career doing something productive for society, helping others and developing.

Alberto Mari

Activist, Switzerland

Dror Feiler

Spokesperson of Ship to Gaza Sweden and representative of the Freedom Flotilla Coalition onboard Marianne av Göteborg

Ellen Hansson

Ship to Gaza- aktivist, Göteborg, 23 år

Som musiker har jag jobbat med att arrangera konserter för mänskliga rättigheter bland annat under palestiniernas hungerstrejk i Göteborg och för Ship to Gaza. Mitt mål att fortsätta jobba med att använda musik och kultur som ett uttryckssätt för solidaritet och för att utplåna gränserna i vårt samhälle. Det känns oerhört värdefullt att få möjligheten att medverka i denna viktiga aktion för kampen om alla människors lika rättigheter. För mig är det en självklarhet att visa solidaritet med det palestinska folket som under så lång tid levt i förtryck och ockupation. Det är viktigt att vi i omvärlden visar vårt stöd och genom aktioner som Ship to Gaza skapar opinion och uppmärksamhet för ett fritt Palestina.

Lennart Berggren

Filmare

Robert Lovelace

Activist and Professor in Global Development Studies, Queen’s University, Canada, 67 years

I have taken part in the Freedom Flotilla before. I am comitted to the Flotilla as a non- violent means of bringing attention to the suffering of the Palestinian People. As an aborginial person I understand what it means to be colonized. Taking land, restricting access to home land and undermining indigenous economies are acts on colonialism. This is wrong. As indigenous people we must support one another.

Staffan Granér

Mediasamordnare och aktivist, Ship to Gaza Sverige