Uppsala

Aktuellt från gruppen

Charlie Andreasson föreläser i Uppsala. Foto: Ship to Gaza
Nyhet Ship to Gazas lokalgrupp i Uppsala anordnade den 10 januari en föreläsning med aktivisten och sjömannen Charlie Andreasson från Göteborg. Ett trettiotal deltagare trotsade vädret och tog sig till ABF:s lokaler där de fick lyssna till Charlie som visade bilder och berättade om sitt år i Gaza och Ship to Gazas tidigare och kommande försök att bryta blockaden.
Nyhet Lördag 17 maj anordnade Ship to Gazas lokalgrupp i Uppsala tillsammans med Yarmouk, Palestinsk- Syrisk Hjälpkommitté och Palestinska Folkets Förening, en manifestation för att minnas Al Nakba, "Katastrofen", då 750 000 palestinier fördrevs från sina hem i samband med Israels bildande 1948.
Kalendarium Hösten 2012 gick i Palestinas tecken. Efter den våldsamma bordning av ”Estelle”, efter de omfattande bombräderna mot Gaza, efter FN-beslutet om Palestina som observatörsstat och Israels bestraffning med nya illegala bosättningsplaner, har ockupationen fått en särskild uppmärksamhet över hela världen.
Kalendarium Ship to Gaza Uppsala arrangerar appellmöten för kravet att blockaden av Gaza måste brytas fullständigt och att Gazas isolering från övriga Palestina måste upphöra. Israel måste acceptera folkrätten och palestiniernas mänskliga rättigheter.
Nyhet Precis som dagen innan visade det sig att sedlarna som stoppas ned i insamlingsbössorna nu har påtagligt högre valörer. Sammanräkningen av årets insamling i Uppsala gav för några dagar sedan siffran 67.561 kr för det här året – och alltså över 350.000 kronorsnivån sedan starten för snart fyra år sedan.
Nyhet Vi hedrar de hitills 6 dödade gazabor och de tiotals skadade som drabbats av de israeliska angreppen. Vi kräver att angreppen upphör! Arr: StG Uppsala i samverkan med ABF och Palestinska Folkets Förening Läs mer på facebook