Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

 

Stöduttalande för Ship to Gaza antaget av JIPF´s styrelse den 8 juni 2011

"Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), stödjer helhjärtat freedom flotilla 2, som Ship to Gaza Sverige ingår i. Två JIPF medlemmar, Henry Ascher och  ordföranden Dror Feiler kommer nu liksom förra gången att finnas ombord.

Fredsflotiljen är en humanitär aktion, som syftar till att bryta Israels nu över fyra år gamla ekonomiska och politiska blockad av Gaza. Den bryter mot internationell rätt genom att utsätta en hel befolkning för kollektiv bestraffning. Blockaden berövar Gazas befolkning möjlighet

-  till självförsörjning - majoriteten överlever idag enbart med hjälp av internationella
   bidrag 

-  till återuppbyggnad av infrastruktur och bostäder  efter Israels brutala övergrepp på
   Gaza 2009, och

- till fullvärdig medicinsk vård - Gazabor dör till och med på grund av  brist på medicin
  och utrustning och för att  de inte tillåts resa ut från Gaza trots stora och ofta akuta
  medicinska vårdbehov.

När det internationella samfundet med USA och EU i spetsen fortfarande låter den israeliska blockaden och ockupationen av Västbanken fortgå under tystnad skrider det civila samhället åter till verket med en ännu större solidaritetsflotta med förnödenheter till Gazas befolkning.

Vi stödjer denna hjälpaktion inte enbart av humanitära skäl utan också för att värna internationell rätt. Vi hoppas att fredsflotiljen kommer att sätta blockaden och den israeliska ockupationen högst upp på den internationella politiska dagordningen.

 Vi förväntar oss att den israeliska regeringen denna gång besinnar sig och tillåter fartygen  anlöpa Gazas hamn och lasta av sitt humanitära gods under internationellt överinseende och offentlig mediebevakning. Att använda militärt våld mot denna fredliga aktion kommer bara att skada Israels anseende i världen ännu mera.

Vi uppmanar Hamasregimen i Gaza att som en humanitär gest släppa den israeliske soldaten Gilad Shalit, och kräver av den israeliska regeringen att den samtidigt frisläpper alla palestinska politiska fångar, däribland många barn. Vidare kräver vi att den  israeliska regeringen omedelbart avbryter utbyggnaden av samtliga bosättningar på Västbanken och i Jerusalem samt inleder förhandlingar med den nya palestinska enhetsregeringen i syfte att etablera en palestinsk stat vid sidan av staten Israel baserad på 1967 års gränser och med östra Jerusalem som sin huvudstad."