Internationella hamnarbetarfacket protesterar mot ”outsourcingen” av Gaza-blockaden till Grekland

 

Tillsammans med sina grekiska systerorganisationer har svenska Hamnarbetarförbundet uppvaktat hamnarbetarfackens internationella organisation, International Dockworkers Council, för att få fram ett uttalande om Gaza och Greklands havsblockad, samt för att få ut informationen till medlemsfacken runtom i världen. IDC, som representerar 50 000 fackligt organiserade hamnarbetare, har nu antagit ett sådant uttalande. Det är en kraftfullt formulerad text, som tydligt avkräver även USA:s, Kanadas, Spaniens och Frankrikes utrikesministrar reaktioner på Greklands brottsliga agerande.

”Uttalande: IDC uppmanar den grekiska regeringen att häva förbudet mot Frihetsflottan

The International Dockworkers Council (Internationella hamnarbetarrådet), IDC, ett fackförbund som representerar fler än 50000 hamnarbetare över hela världen kräver att den grekiska regeringen häver sitt förbud mot Frihetsflottan att med destination Gaza avsegla från grekiska hamnar.

   Dessutom uppmanar IDC USA:s, Frankrikes, Spaniens och Kanadas utrikesministrar att bryta tystnaden, protestera mot den grekiska regeringens beslut, lösa den uppkomna situationen och erbjuda skydd åt sina medborgare.

   Frihetsflottan är ett humanitärt biståndsprojekt till Gazaremsan, där befolkningen lever under förfärliga förhållanden som en konsekvens av den illegala blockad som nu har varit  i kraft i mer än fem år.

   Förbudet mot Frihetsflottan är ett uttryck för medial, politisk och ekonomisk manipulation och påtryckning, och tjänar först och främst syftet att bevara de kommersiella och institutionella banden mellan Europa och Nordamerika å ena sidan, och staten Israel å den andra.

   Initiativet att frakta humanitärt bistånd till Gaza är Frihetsflottans eget och den ska tillåtas att själv utföra frakten. Organisationen har uppfyllt alla juridiska krav och det finns ingen rättsliga grund för att hindra flottans avresa eller finna andra ”officiella” transportsätt.

   IDC förenar sig med alla internationella organisationer och aktivister som protesterar mot den grekiska regeringens förbud och de europeiska och nordamerikanska regeringarnas tysta medgivande, och uppmanar dem till att finna en omedelbar lösning på denna akuta och orättvisa situation.

International Dockworkers Council”

Här kan du läsa uttalandet i original på IDC:s hemsida: http://www.idcdockworkers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=9