Juliano - uppe på land för reparationer

 

Juliano togs upp på land för att repareras efter sabotaget. 

Image Category: 
Aktionen 2011
Photo by: 
Niklas Berg, Ship to Gaza