Gaza uppmanar: Stöd Frihetsflottan II

 

Gaza 12 juni 2011

Vi - palestinierna från den belägrade Gazaremsan, säger idag, fem år efter att blockaden av Gaza inleddes: det räcker nu! Det räcker med passivitet, det räcker med diskussioner, det räcker med väntan. Hela blockaden av Gaza måste hävas omgående!

Kort efter 2006-års demokratiska val som övervakades av observatörer och övervakningsorgan från det internationella samfundet, drog länder som tidigare stött bistånds och kulturella organisationer i Gaza tillbaka sitt stöd. I mitten av 2007 stängdes våra gränser, som kontrolleras av Israel och Egypten, helt. Palestinierna låstes in och all import och export förhindrades.

Från den 21 december 2008 till den 18 januari 2009, utförde Israel en fullständig massaker i Gaza och de dödade över 1.500 palestinier, den stora majoriteten oskyldiga civila, varav över 430 barn, de lämnade tusentals hem, affärsrörelser, fabriker och andra byggnader, även universitet, skolor, sjukhus och sjukvårdsanläggningar i ruiner. De raserade större delen av vårt vatten och avloppssystem.


Bombning av Gaza under kriget 2008

Två och ett halvt år efter att Israels attack , har nästan inga hem, och få byggnader återuppbyggts, vårt renings- och avloppssystem är förfärligare än någonsin. Orenat avfall pumpas fortfarande ut i vårt hav, då ordentliga reningsanläggningar saknas. Det förgiftar vårt hav och den fisk som lever längs med kusten, och som våra fiskare är tvungna att fånga eftersom de är förbjudna att fiska längre ut till havs än 20 sjömil, enligt Osloavtalet. Men inte ens Avtalets gräns utgör någon garanti för att yrkesverksamma fiskare ska kunna arbeta i fred, då de ofta angrips även innanför fiskezonen på 20 nautiska mil.

Våra bönder forsätter att bli beskjutna, skadade och dödade av israeliska soldater längsmed våra gränser, de förhindras arbeta, odla och skörda sina marker, vilket gör att vi förvägras nödvändiga produkter och vitaminer. Näringsbrist och undernäring fortsätter att öka, vilket påverkar våra barns uppväxt och deras studieförmåga. Vår ekonomi existerar knappast längre på grund av bristen på fungerande fabriker och elektricitet. Våra studenter hyser föga hopp att få studera utomlands, även då praktik och stipendier säkrats till följd av Israels kontroll av Erezövergången och att den av Egypten kontrollerade Rafahövergången stängs oftare än den öppnas. Våra sjuka lider av brist på nödvändiga mediciner, medicinska förnödenheter och utrustning.

Sedan 2005 har över 170 palestinska organisationer krävt bojkott, avinvesteringar och sanktioner för att på så vis tvinga  Israel att följa internationell lag. Sedan 2005, har palestinier träffats varje vecka i byar i det ockuperade Västbanken och i det ockuperade Östra Jerusalem för att protestera mot Israels ockupationspolitik.

Kreativa civila insatser som Free Gazas båtar bröt blockaden fem gånger, Gaza Freedom March, Freedom Flotilla, tillsammans med många landkonvojer måste aldrig upphöra med sitt blockadbrytade och att belysa det omänskliga i att hålla 1,5 miljon Gazabor instängda i ett utomhusfängelse. 

Den andra december producerade 22 internationella organisationer, däribland Amnesty, Oxfam, Rädda Barnen, Christian Aid och Medical Aid for Palestinans, rapporten ”Dashed Hopes, Continuation of the Gaza Blockade”, som kräver internationell handling för att tvinga Israel att villkorslöst häva blockaden och som fastslår att palestinier i Gaza fortsätter att leva under förskräckliga förhållanden.

Human Rights Watch publicerade den omfattande rapporten “Separate and Unequal” som fördömde Israels politik som Apartheid, och som upprepade liknande känslor framförda av Sydafrikanska anti-apartheid-aktivister.

     
  Gränsövergången vid Rafah, Foto Gaza Solidarity

Den nyligen aviserade öppningen av Rafahövergången har fortfarande inte fullt ut genomförts, och även då den så småningom är öppen kommer det att betyda lite för importen och exporten till och från Gaza, och det kommer inte att förbättra varken situationen för fiskarna och bönderna eller sänka Gazas höga arbetslöshet och skapade fattigdom.

Vi vädjar till världens medborgare att göra motstånd mot denna mordiska, medeltida blockad. Förenta Nationerna och dess många organisationers misslyckande i att fördöma detta brott gör dem medskyldiga. Endast det civila samhället har möjlighet att mobilisera för att kräva tillämpning av internationell rätt och att sätta stopp för Israels straffrihet.

Det civila samhällets ingripande var effektivt mot Apartheidregimen i Sydafrika på 1980- talet. Nelson Mandela och ärkebiskop Desmund Tutu har inte bara beskrivit Israels förtryckande och våldsamma rasåtskillnad mot palestinierna som Apartheid. De har även tagit parti för vår uppmaning till världens civilsamhälle att åter ingripa. Vi uppmanar organisationer inom civilsamhället världen över att intensifiera sina kampanjer för sanktioner mot Israel, för att därigenom tvinga Israel att upphöra med sin aggression. Vi uppmanar länderna och medborgarna i världen att delta i Frihetsflottan II, att ge deras plan  att segla till Gaza sitt fulla stöd. Här kommer de bli välkomnade av palestinier. Det civila initiativet Frihetsflottan handlar om att ställning för rättvisa och solidaritet instängda palestinier – då era regeringar inte gör det. Vi uppmanar Flott- rörelsen att växa och att fortsätta segla tills dess att blockaden mot Gaza är fullständigt hävd och palestinier i Gaza ges samma grundläggande mänskliga rättigheter och fri rörlighet som medborgare runt om i världen kan avnjuta.

Underskrivet av
University Teachers’ Association
Palestinian Nongovernmental Organizations Network
Al-Aqsa University
Palestine Red Crescent Society in Gaza
General Union of Youth Entities
Arab Cultural Forum
General Union for Health Services Workers
General Union for Public Services Workers
General Union for Petrochemical and Gas Workers
General Union for Agricultural Workers
Union of Women’s Work Committees
Union of Synergies—Women Unit
Union of Palestinian Women Committees
Women’s Studies Society
Working Woman’s Society
Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel
One Democratic State Group
Palestinian Youth against Apartheid
Association of Al-Quds Bank for Culture and Info
Palestine Sailing Federation
Palestinian Association for Fishing and Maritime
Palestinian Women Committees
Progressive Students Union
Medical Relief Society
The General Society for Rehabilitation
Afaq Jadeeda Cultural Centre for Women and Children
Deir Al-Balah Cultural Centre for Women and Children
Maghazi Cultural Centre for Children
Al-Sahel Centre for Women and Youth
Ghassan Kanfani Kindergartens
Rachel Corrie Centre, Rafah
Rafah Olympia City Sisters
Al Awda Centre,
Rafah Al Awda Hospital,
Jabaliya Camp Ajyal Association,
GazaGeneral Union of Palestinian Syndicates
Al Karmel Centre,
Nuseirat Local Initiative,
Beit Hanoun Union of Health Work Committees
Red Crescent Society Gaza Strip
Beit Lahiya Cultural Centre
Al Awda Centre, Rafah
Al-Quds Bank for Culture and Information Society
women section -union of Palestinian workers syndicate
Middle East Childrens’ Alliance -Gaza
Local Initiative -Beit Hanoun

Publicerat av International Solidarity Movement